NO EN Login

Fellesnordisk støtte til Directory of Open Access Journals (DOAJ)

På vegne av Norge har Norsk senter for forskningsdata NSD signert en avtale med Directory of Open Access Journals (DOAJ). Avtalen sikrer samarbeid mellom det pågående prosjektet for å skape et felles nordisk register med autoriserte publikasjonskanaler - the Nordic List og DOAJ. DOAJ er et online register som indekserer fagfellevurderte tidsskrifter med åpen tilgang. Registeret ble lansert i 2003 ved Lunds Universitet i Sverige. Den nordiske listen vil støtte DOAJ med 20.000 GBP per år. Den nordiske listen vil ifølge avtalen bruke DOAJ som en autoritativ kilde for tidsskrifter med åpen tilgang samt motta tilleggsinformasjon om tidskrifter vurdert av DOAJ.

Arbeidsgruppen for den nordiske listen består av:

Arbeidsgruppen har arbeidet sammen siden 2013 for å skape et felles nordisk register med autoriserte forskningspublikasjoner, også kalt Nordisk liste eller the Nordic List.


Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks