NO EN Login

Tellende og åpne tidsskrift

Publisert: 2021-03-11

I et skiftende publiseringslandskap kan det være vanskelig å holde oversikt over hvilke tidsskrifter som både utløser publiseringspoeng og samtidig oppfyller ulike krav om åpen tilgang. I Kanalregisteret ønsker vi å gjøre det enkelt for deg å identifisere slike tidsskrift.

Er tidsskriftet tellende og åpent?

I tillegg til å markere tellende kanaler på nivå 1 eller 2 markerer vi tidsskrift i tråd med nasjonale føringer for åpen tilgang. Vi legger også til rette for å finne tidsskrift som er i tråd med Plan S.

På tidsskriftets oversiktsside finner du informasjon om tidsskriftet publiserer med åpen tilgang. Du kan også søke i Plan S sitt eget søkeverktøy Journal Checker Tool (JCT) direkte fra samme side i Kanalregisteret for å se om tidsskriftet oppfyller kravene til finansiørene i cOAlition S.

Illustrasjon av markering av åpen tilgang for et tidsskrift
Eksempel fra et tidsskrifts oversiktsside for publisering med åpen tilgang

DOAJ (Directory of open access journals):

Dette er et internasjonalt register over kvalitetssikrede, åpne tidsskrift med informasjon om forfatterbetaling. I Kanalregisteret markerer vi tidsskriftene som er indeksert i DOAJ.

Tidsskrift merket med nivå (1.eller 2.) og som samtidig er indeksert i DOAJ, vil være tellende i finansieringssystemet og oppfylle kravene som stilles til kanaler i våre nasjonale retningslinjer om åpen tilgang.

Følg DOAJ-lenken fra tidsskriftet for mer informasjon om bla. forfatterbetaling.

Sherpa Romeo:

Dette er et register som gir oversikt over utgivers retningslinjer for åpen tilgang på tidsskriftnivå. Her finner du blant annet informasjon om du har anledning til å arkivere en versjon av artikkelen din i et åpent arkiv.

Er tidsskriftet Plan S kompatibelt?

Plan S er et initiativ for å stimulere til åpen tilgang til forskningsresultater. Bak planen står en rekke sentrale forskningsfinansiører, som har organisert seg i et konsortium under navnet cOAlition S. Norges Forskningsråd er blant medlemmene i konsortiet.

Plan S trer i kraft fra 2021. For norske forskere betyr dette at dersom du får finansiering fra en av medlemmene i cOAlition S, er du forpliktet til å publisere i henhold til Plan S.

Det er tre ulike måter du kan oppfylle kravene:

  1. Publisering i åpne tidsskrift eller på åpne publiseringsplattformer. Dette kalles gull- eller diamantpublisering.
  2. Publisering i tidsskrift som inngår i overgangsavtaler eller andre overgangsordninger. Det er to ulike overgangsavtaler:
    1. En type overgangsavtaler er inngått med forlag og omfatter en definert gruppe tidsskrifter utgitt på dette forlaget. I kanalregisteret er disse tidsskriftene merket med U for UNIT-avtale. Les mer om UNIT-avtaler under.
    2. En annen type overgangsavtale er de som er inngått direkte mellom cOAlition S og et konkret tidsskrift. I slike avtaler har tidsskriftet forpliktet seg til en gradvis overgang til åpen tilgang, og i denne overgangsfasen er tidsskriftet en godkjent kanal av cOAlition S. Slike tidsskrifter kan du identifisere ved å søke i Journal Checker Tool.
  3. Tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiv, såkalt grønn åpen tilgang. I kanalregisteret finner du informasjon om disse ved å trykke på lenken til Sherpa Romeo på tidsskriftets hjemmeside. Plan S stiller krav om at en slik versjon av publikasjonen skal gjøres tilgjengelig uten forsinkelse (uten enbargo) fra publisert versjon.

Se ellers informasjon om forlagsavtaler mellom Sikt (tidligere Unit) og mellom forlag og institusjoner på Publiseringsavtaler.


Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks