NO EN Logg inn

International Journal of Pharmaceutics

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

International Journal of Pharmaceutics

p-ISSN:

0378-5173         Periode: [1978 .. ]

e-ISSN:

1873-3476         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland

URL:

https://www.sciencedirect.com/journal/internat[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

9489

NPI Fagfelt:

Farmasi, farmakologi og toksikologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 2
2023 2
2022 2 2.125 10.1513
2021 2 2.781 15.8423
2020 2 1.1 5.4148
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.9167 1.2036
2017 1 3.3034 4.7081
2016 1 2.2083 3.011
2015 1 1.775 2.5698
2014 1 0.75 0.75
2013 1 2.2175 2.2175
2012 1 0.7 0.7
2011 1 1.65 1.65
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.99 0.99
2007 1 1.16 1.16
2006 1 0.86 0.86
2005 1 0.95 0.95
2004 1 1.15 1.15
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
I en analyse av innhold av de uvanlige frasene “The data that has been used is confidential”,
“The authors do not have permission to share data”, og “No data was used for the research described in the article”, scorer dette tidsskriftet høyt. Henholdsvis 41, 23 og 100 artikler ble identifisert for å inneholde disse frasene under Data availability. Artiklene er publisert i perioden 2022-23. Det er overvekt av forfattere fra Kina og Midtøsten.

Publisering av et så stort antall artikler med denne uvanlig og uvitenskapelige frasen er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. Mange av artiklene er knyttet til Kina og Midtøsten, som har et stort problem med de såkalte artikkelmøllene som genererer falske artikler i stort omfang.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler vha frasesøk (doi):
10.1016/j.ijpharm.2022.122298
10.1016/j.ijpharm.2022.122526
10.1016/j.ijpharm.2022.122439
10.1016/j.ijpharm.2022.121922
10.1016/j.ijpharm.2022.122161
10.1016/j.ijpharm.2023.122642
10.1016/j.ijpharm.2022.122260
10.1016/j.ijpharm.2022.122350
10.1016/j.ijpharm.2023.122783
10.1016/j.ijpharm.2022.122137
10.1016/j.ijpharm.2023.122711
10.1016/j.ijpharm.2023.122798
10.1016/j.ijpharm.2023.122586
10.1016/j.ijpharm.2023.122665
10.1016/j.ijpharm.2022.121993
10.1016/j.ijpharm.2023.122778
10.1016/j.ijpharm.2023.122735
10.1016/j.ijpharm.2022.122532
10.1016/j.ijpharm.2022.122383
10.1016/j.ijpharm.2022.122238
10.1016/j.ijpharm.2022.122443
10.1016/j.ijpharm.2022.122155
10.1016/j.ijpharm.2022.122340
10.1016/j.ijpharm.2022.122236
10.1016/j.ijpharm.2022.122163
10.1016/j.ijpharm.2023.122786
10.1016/j.ijpharm.2022.122388
10.1016/j.ijpharm.2022.122197
10.1016/j.ijpharm.2022.122108
10.1016/j.ijpharm.2023.122712
10.1016/j.ijpharm.2022.122268
10.1016/j.ijpharm.2023.122692

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk