NO EN Logg inn

Advanced Materials

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Advanced Materials

p-ISSN:

0935-9648         Periode: [1988 .. 2022]

e-ISSN:

1521-4095         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15214095

Forlag:

Wiley-VCH

ITAR-kode:

6313

NPI Fagfelt:

Kjemi og materialteknologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Wiley
66 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 2
2023 2
2022 2 1.575 9.9629
2021 2 1.242 8.4292
2020 2 0.1429 1.2653
2019 2 0.3333 2.9481
2018 2 0.1667 2.2083
2017 2 0.0909 1.1759
2016 2 0.0 0.0
2015 2 0.0 0.0
2014 2 0.0 0.0
2013 2 0.1339 0.4017
2012 2 0.0 0.0
2011 2 1.14 3.42
2010 2 0.0 0.0
2009 2 0.25 0.75
2008 2 1.75 5.25
2007 2 1.22 3.66
2006 2 0.75 2.25
2005 2 0.0 0.0
2004 2 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
I en analyse av innhold av den uvanlig frasen "Research data are not shared", scorer dette tidsskriftet svært høyt. Hele 674 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen under Data availability. Alle artiklene er publisert i perioden 2021-2023, og det er stor overvekt av artikler fra Kina, som har et stort problem med de såkalte papirmøllene som genererer falske artikler i stort omfang.

Publisering av et så stort antall artikler med denne uvanlige og uvitenskapelige frasen, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler fra frasesøk (doi):
10.1002/adma.202100353
10.1002/adma.202008849
10.1002/adma.202103600
10.1002/adma.202100986
10.1002/adma.202007150
10.1002/adma.202008298
10.1002/adma.202108279
10.1002/adma.202105976
10.1002/adma.202101466
10.1002/adma.202008460
10.1002/adma.202201263
10.1002/adma.202102950
10.1002/adma.202103262
10.1002/adma.202207995
10.1002/adma.202101852
10.1002/adma.202100775
10.1002/adma.202100608
10.1002/adma.202007741
10.1002/adma.202008049
10.1002/adma.202206080
10.1002/adma.202104729
10.1002/adma.202102570
10.1002/adma.202101883
10.1002/adma.202100429
10.1002/adma.202100398
10.1002/adma.202005755
10.1002/adma.202201778
10.1002/adma.202006644
10.1002/adma.202100098
10.1002/adma.202105466
10.1002/adma.202110631
10.1002/adma.202104120

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk