NO EN Logg inn

International Journal of Fatigue

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

International Journal of Fatigue

p-ISSN:

0142-1123         Periode: [1979 .. ]

e-ISSN:

1879-3452         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.sciencedirect.com/journal/internat[..]

Utgiver:

European Structural Integrity Society

ITAR-kode:

9402

NPI Fagfelt:

Konstruksjonsfag

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 2
2023 2
2022 2 8.904 58.2161
2021 2 10.9833 62.3072
2020 2 7.1881 35.6772
2019 2 5.4952 25.7581
2018 2 3.9 17.2971
2017 2 6.1667 24.7807
2016 2 0.5762 6.4564
2015 2 1.25 4.95
2014 2 1.1667 3.5001
2013 2 2.9999 8.9997
2012 2 3.67 11.01
2011 2 0.0 0.0
2010 2 1.2 3.6
2009 2 0.5 1.5
2008 2 1.93 5.79
2007 2 3.91 11.73
2006 2 1.15 3.45
2005 1 1.08 1.08
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
I en analyse av innhold av de uvanlige frasene “The data that has been used is confidential”,
“The authors do not have permission to share data”, og “No data was used for the research described in the article”, scorer dette tidsskriftet høyt. Henholdsvis 27, 20, og 28 artikler ble identifisert for å inneholde disse frasene under Data availability. Merk at disse artiklene er stort sett alle publisert i 2023. Det er overvekt av forfattere fra Kina og Midtøsten.

Publisering av et så stort antall artikler med denne uvanlig og uvitenskapelige frasen på kort tid, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. Mange av artiklene er knyttet til Kina og Midtøsten, som har et stort problem med de såkalte artikkelmøllene som genererer falske artikler i stort omfang.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler vha frasesøk (doi):
10.1016/j.ijfatigue.2022.107475
10.1016/j.ijfatigue.2022.107369
10.1016/j.ijfatigue.2022.107314
10.1016/j.ijfatigue.2022.107253
10.1016/j.ijfatigue.2022.107487
10.1016/j.ijfatigue.2022.107439
10.1016/j.ijfatigue.2022.107371
10.1016/j.ijfatigue.2023.107525
10.1016/j.ijfatigue.2022.107405
10.1016/j.ijfatigue.2022.107274
10.1016/j.ijfatigue.2022.107216
10.1016/j.ijfatigue.2022.107429
10.1016/j.ijfatigue.2022.107291
10.1016/j.ijfatigue.2022.107303
10.1016/j.ijfatigue.2023.107540
10.1016/j.ijfatigue.2022.107386
10.1016/j.ijfatigue.2023.107588
10.1016/j.ijfatigue.2022.107408
10.1016/j.ijfatigue.2023.107526
10.1016/j.ijfatigue.2022.107377
10.1016/j.ijfatigue.2022.107277
10.1016/j.ijfatigue.2022.107400
10.1016/j.ijfatigue.2023.107523
10.1016/j.ijfatigue.2022.107451
10.1016/j.ijfatigue.2022.107198
10.1016/j.ijfatigue.2022.107229
10.1016/j.ijfatigue.2022.107329

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk