NO EN Logg inn

Progress in Organic Coatings

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Progress in Organic Coatings

p-ISSN:

0300-9440         Periode: [1972 .. ]

e-ISSN:

1873-331X         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland
Sveits

URL:

https://www.sciencedirect.com/journal/progress[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

12516

NPI Fagfelt:

Kjemi og materialteknologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 1
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.3667 1.1121
2020 1 1.5111 2.5171
2019 1 0.75 0.866
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 1.6667 1.6667
2012 1 0.88 0.88
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
I en analyse av innhold av uvanlige fraser, scorer dette tidsskriftet høyt.
Følgende fraser ble identifisert under Data availability:
"No data was used for the research described in the article": 68 artikler.
"The data that has been used is confidential": 18 artikler.
"The authors do not have permission to share data": 17 artikler.

Alle artiklene er publisert i perioden 2022-23, og de er stort sett fra Kina.

Publisering av et så stort antall artikler med disse uvanlige og uvitenskapelige frasene er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. En rask titt på enkelte artikler gir inntrykk av nettopp dette. Mange av artiklene er knyttet til Kina, som har et stor problem med de såkalte papirmøllene som genererer falske artikler i stort omfang.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler (doi):
10.1016/j.porgcoat.2022.107312
10.1016/j.porgcoat.2022.107227
10.1016/j.porgcoat.2022.107352
10.1016/j.porgcoat.2022.107217
10.1016/j.porgcoat.2022.107210
10.1016/j.porgcoat.2022.107243
10.1016/j.porgcoat.2022.107125
10.1016/j.porgcoat.2022.107337
10.1016/j.porgcoat.2022.107176
10.1016/j.porgcoat.2022.107139
10.1016/j.porgcoat.2022.107211
10.1016/j.porgcoat.2022.107313
10.1016/j.porgcoat.2022.107202
10.1016/j.porgcoat.2022.107374
10.1016/j.porgcoat.2022.107254
10.1016/j.porgcoat.2022.107371
10.1016/j.porgcoat.2022.107174
10.1016/j.porgcoat.2022.107346
10.1016/j.porgcoat.2022.107089
10.1016/j.porgcoat.2022.107067
10.1016/j.porgcoat.2022.107368
10.1016/j.porgcoat.2022.107366
10.1016/j.porgcoat.2022.107250
10.1016/j.porgcoat.2022.107372
10.1016/j.porgcoat.2022.107323

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk