NO EN Logg inn

Frontiers in Marine Science

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Frontiers in Marine Science

e-ISSN:

2296-7745         Periode: [2014 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.frontiersin.org/journals/marine-sc[..]

Forlag:

Frontiers Media S.A.

ITAR-kode:

1024260

NPI Fagfelt:

Geofag

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

I perioden 29.04.2022 - 04.05.2022 har enkelte tidsskrift hatt feil for DOAJ og Sherpa Romeo.

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2022
Frontiers
29 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forskningsstiftelsen Fafo
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Institutt for samfunnsforskning
NIBIO
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
SINTEF AS
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 1
2021 1
2020 1 16.3992 33.9961
2019 1 14.4019 29.5538
2018 1 5.9089 15.1171
2017 1 1.6629 3.7506
2016 1 4.5464 8.3855
2015 1 3.2333 4.041
2014 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Foreslår at denne vurderes endret til nivå X. Dette er delvis basert på at de sender ut invitasjoner til å redigere spesialutgaver uten noen spesiell foranledning. I tillegg ser jeg artikler de har publisert som helt åpenbart er fulle av hull, og der man kan se at de som har vurdert artikkelen som fagfeller åpenbart ikke er fra samme fagfelt.

Samtidig er det ingen tvil om at det publiseres god forskning her. Jeg mener derfor nivå X er riktig, siden det er et tvilstilfelle.
Hei igjen,

Vi diskuterte tidsskriftet på vedtaksmøtet. Inntil videre beholder tidsskriftet nivå 1, da ny komité i fagfeltet holder på å etableres. Så snart den nye komitéen er på plass, vil vi be dem evaluere tidsskriftet og sette den på nivå X, dersom komitéen er enig.

Mhv.
Lena-Cecilie Linge
Hei,

Takk for informasjon. Setter tidsskriftet opp for ny gjennomgang til neste vedtaksmøte.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Journalen har økende internasjonal anerkjennelse og impact. Journalen var vesentlig i forbindelse med OceanObs2019 konferansen hvor grunnlaget for det neste 10-år innen oseanografisk forskning ble formet. Den bør vurderes oppgradert til Nivå 2.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.

x
https://kanalregister.hkdir.no bruker noen få informasjonskapsler uten betydning for brukeropplevelsen. Les mer. Jeg samtykker