NO EN Logg inn

Acta Neuropathologica

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Acta Neuropathologica

p-ISSN:

0001-6322         Periode: [1961 .. ]

e-ISSN:

1432-0533         Periode: [ .. ]

Språk:

Flerspråklig

Utgiverland:

Tyskland

URL:

https://www.springer.com/journal/401

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

6248

NPI Fagfelt:

Nevrologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Springer Nature
59 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Diakonhjemmet sykehus
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Meteorologisk institutt
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 2
2023 2
2022 1 0.2897 1.1858
2021 1 0.1361 0.5984
2020 1 0.0548 0.4413
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.3088 1.0528
2017 1 0.4225 1.5412
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.3684 0.8132
2014 1 0.5385 0.5385
2013 1 0.6363 0.6363
2012 1 0.03 0.03
2011 1 0.41 0.41
2010 1 0.05 0.05
2009 1 0.45 0.45
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.65 0.65
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.14 0.14
2004 1 1.057 1.057
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Tidsskriftet Acta Neuropathologica er rangert som nivå 1 i NSD. På vegne av flere akademikere i feltet ønsker jeg å be om ny evaluering og rangering som nivå 2 tidsskrift. Acta Neuropathologica har en IF >18 og er dermed et av de høyest rangerte tidsskrifter i nevrologi. Den har høyere rank enn andre nivå 2 tidsskrifter som f.eks "Brain". Jeg håper at det kan gjøres en ny evaluering.

Mvh

Charalampos Tzoulis, MD, PhD
Professor i nevrologi og nevrodegenerasjon
Leder, Neuromics forskningsgruppe
Leder for nevrodegenerasjon og senter viseleder,
Neuro-SysMed: forskningssenter for klinisk behandling i nevrologi
Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus
Institutt for klinisk medisin 1, Universitetet i Bergen
http://www.neuromics.org/
tzoulis.charalampos@helse-bergen.no
charalampos.tzoulis@nevro.uib.no
Tel: +4755975045
Fax: +4755975164
Faggruppen støtter forslaget om at Acta Neuropathologica heves til nivå 2. Tidsskriftet har høy faglig kvalitet, har høy siteringsindeks (CiteScore 23.30) og er blant de høyest rangerte innen det nevrovitenskapelige fagområdet.
Tidskriften har en impact factor på 15.873. En av de top journalene i feltet. Den burde oppgraderes til nivå 2.
Faggruppen støtter forslaget om at Acta Neuropathologica heves til nivå 2. Tidsskriftet har høy faglig kvalitet, har høy siteringsindeks (CiteScore 23.30) og er blant de høyest rangerte innen det nevrovitenskapelige fagområdet.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk