NO EN Logg inn

Nivå X

Har du en kommentar til en av publiseringskanalene på nivå X-listen? Klikk på tittelen og velg «Ny kommentar» for å gi innspill.

Med nivå X ønsker Det nasjonale publiseringsutvalget og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse innspill fra forskersamfunnet på publiseringskanaler det er tvil om bør godkjennes eller ikke, sett i lys av gjeldende kriterier og tilgjengelig informasjon.

Nivået publiseringskanalen hadde før den ble satt på nivå X, vil være gjeldende for evt. uttelling så lenge publiseringskanalen har nivå X.

Se Om kanalregisteret for mer informasjon.

Nivå X tidsskrift

Fagområde Fagfelt Tidsskrift
Humaniora Tverrfaglig humanistisk forskning Cogent Arts & Humanities
Samfunnsvitenskap Pedagogikk og utdanning Electronic Journal of e-Learning
Samfunnsvitenskap Pedagogikk og utdanning Intercultural Communication Education
Medisin og helsefag Ernæring Journal of Nutrition and Food Processing (JNFP)
Medisin og helsefag Nevrologi Journal of Integrative Neuroscience (JIN)
Realfag og teknologi Tverrfaglig naturvitenskap og medisin Remote Sensing

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.

x
https://kanalregister.hkdir.no bruker noen få informasjonskapsler uten betydning for brukeropplevelsen. Les mer. Jeg samtykker