NO EN Logg inn

Personvern

Publisert 29. mai 2020, med mindre oppdateringer 23. mai 2022.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil registrere dine personlige data i forbindelse med at du oppretter en bruker på nettsiden til Register over vitenskapelige publiseringskanaler. Vi er databehandlingsansvarlig og databehandler for dine oppgitte personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 4 nr. 7. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.

Formål

Registeret drives i samarbeid mellom Det nasjonale publiseringsutvalget og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Direktoratet har ansvar for drift og Det nasjonale publiseringsutvalget har ansvar for godkjenning av publiseringskanaler. Registeret utgjør utgangspunktet for hvilke vitenskapelige publikasjoner som gir uttelling i finansieringssystemet.

Hvilke personopplysninger registrerer vi?

Når du oppretter brukerkonto i registeret for å legge inn forslag til nye vitenskapelige publiseringskanaler, vil vi registrere ditt fornavn, etternavn, e-postadresse, land og institusjon.

Hvordan behandles opplysningene?

Ved å opprette brukerkonto i registeret samtykker du til at vi kan lagre dine persondata. Imidlertid vil kun et fåtall ansatte ha tilgang til dine personopplysninger. Enkelte opplysninger kan bli brukt i statistiske oversikter der opplysninger om land og institusjon blir brukt i anonymisert form. Personopplysninger og sikkerhetskopier lagres i en sky i Norge. Dine opplysninger vil bli slettet fra sikkerhetskopier etter 1 år. Er brukerkontoen din inaktiv, så vil vi kontakte deg 5 år etter at du har opprettet brukerkonto angående en mulig fornyelse av din konto. Om vi ikke mottar bekreftelse på at du vil fornye din konto, vil den bli stengt og dine personopplysninger anonymisert.

Register over vitenskapelige publiseringskanaler deler dine data med ERIH PLUS. Du kan bruke samme e-postadresse og passord for å logge på begge steder.

Hvilke rettigheter har du?

Så lenge vi behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i hvilke personopplysninger som er lagret om deg. Dette inkluderer en beskrivelse av dine data, brukere av dine data og kopi av dine data (også kalt dataportabilitet). Du har en rett til korrigering av uriktige eller ufullstendige opplysninger. Du har rett til å trekke samtykke til lagring av dine data og rett til å få slettet dine opplysninger. Du har også rett til å reservere deg mot bruk i bearbeidede statistiske oversikter. I visse situasjoner vil du ha rett til begrensning, dvs. at vi stopper bruken av opplysningene dine og kun lagrer dem i påvente av en avklaring. Du har rett til å sende klage til Datatilsynet og personvernombud hos oss ved eventuelt brudd i henhold til denne informasjonen. Vi og personvernombud vil ivareta dine personverninteresser og kan kontaktes angående spørsmål om personopplysninger i registeret. Henvendelser kan sendes via publiseringskanaler@hkdir.no.


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk