NO EN Logg inn

Avtaler om åpen publisering

I Register over vitenskapelige publiseringskanaler markerer vi tidsskrift som inngår i avtaler med forlag/utgivere om å publisere åpent.

Dersom du er korresponderende forfatter, samt tilknyttet en institusjon som er med i en slik publiseringsavtale, kan du publisere dine forskningsartikler i de fleste av forlagenes tidsskrifter uten direkte kostnader.

Merking av avtaler om åpen publisering

Du finner tidsskrift som inngår i en publiseringsavtale merket med "A" for avtale. På det spesifikke tidsskriftets informasjonsside i kanalregisteret, finner du en nedtrekksliste (Vis [+]) over institusjoner som er med i avtalen.

Avtalene er inndelt i konsortieavtale og institusjonsavtale for å skille mellom avtaler som er fremforhandlet av Sikt og avtaler som en institusjon har inngått.

I noen tilfeller der et tidsskrift inngår både i en institusjonsavtale og konsortieavtale, kan de ulike avtalene vise forskjellige utgivere. Årsaken er at tidsskriftet har skiftet utgiver og at det har skjedd før kanalregisteret har fått tilsendt nye data om en av avtalene.

Institusjonsavtaler

Institusjonsavtaler er avtaler som er inngått direkte mellom institusjoner og utgivere, og som ikke er en del av Sikt-avtalene.

Bruk skjemaet for institusjonsavtaler for å få registrert slike avtaler. Bruk også dette skjemaet for å endre eller oppdatere informasjonen om institusjonsavtalen.

For spørsmål om institusjonsavtaler, kontakt ditt institusjonsbibliotek.

Konsortieavtaler

Konsortieavtaler er avtaler Sikt har fremforhandlet. Kanalregisteret innhenter data fra Sikt. I noen tilfeller kan et tidsskrift være markert med to konsortieavtaler, dvs. at tidsskriftet står oppført med to avtaler med to forskjellige forlag. Årsaken er at tidsskriftet har skiftet utgiver og at det har skjedd før kanalregisteret får tilsendt nye data fra Sikt.

For spørsmål om avtalene Sikt har fremforhandlet, gå til openscience.no.


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no



Personvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk