NO EN Logg inn

Uttelling i finansieringssystemet

Vitenskapelig publisering kan utgjøre en del av grunnlaget for finansiering av universitet og høyskoler i det som ofte kalles for tellekantsystemet.

Finansieringssystemet for universitet og høyskoler

Finansieringssystemet for universiteter og høgskoler består av en basisbevilgning og en resultatbasert bevilgning. Dokumentasjon av vitenskapelig publisering utgjør en del av grunnlaget for den resultatbaserte bevilgningen. Basert på hvor mye den enkelte institusjon har publisert hvert år, mottar institusjonen tilskudd fra Kunnskapsdepartementet gjennom resultatbasert omfordeling. For å måle omfang og kvalitet i vitenskapelig publisering, tar ordningen utgangspunkt i publiseringspoeng.

Prinsippene for systemet ble opprinnelig tildelt i UHR-rapporten "Vekt på forskning"(2004)

Hvordan få uttelling

Når forskere oppgir sin institusjon som forfatteradresse i publikasjonen, kan institusjonen bli kreditert for publiseringspoeng. Hvilke institusjoner som får uttelling i finansieringssystemet er oppgitt i dokumentet "Orientering om statsbudsjett for universitet og høyskoler", også kalt for blått hefte.

For at institusjonen skal få publiseringspoeng, må forfatterens publikasjon tilfredsstille noen krav i henhold til "definisjonen på vitenskapelig publikasjon i Rapporteringsinstruksen." Se "Kriterier" for mer informasjon om hva som må til for å regnes som vitenskapelig publiseringskanal.

Rapportering av vitenskapelig publisering

"Cristin" (Current Research Information System in Norway) er informasjonssystemet som i dag brukes til rapportering av vitenskapelig publisering fra universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og de regionale helseforetakene. Resultater for universitet- og høgskolesektoren rapporteres videre til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). HK-dir beregner publiseringspoeng for disse institusjonene i samarbeid med Cristin. (I 2023 vil Cristin erstattes av Nasjonalt vitenskapsarkiv (NVA)). Statistikk over vitenskapelig publisering publiseres i "Database for statistikk om høyere utdanning (DBH)"

Publiseringspoeng brukes blant annet i Kunnskapsdepartementets beregninger av forskningsinsentivene i sin finansieringsmodell, i etatsstyringen og tilstandsrapporter. Data blir benyttet til informasjonstjenester og virksomhetsstyring lokalt, sentral statistikkrapportering, samt fordeling av forskningsmidler gjennom statsbudsjettet.


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk