NO EN Logg inn

Innlogging lar deg legge inn forslag til nye vitenskapelige publiseringskanaler og kommentere eksisterende kanaler. Dersom du ikke har brukerkonto, kan du registrere deg her.

Logg inn

Glemt passord? Ny bruker?

Personvern

Publisert 29. mai 2020

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) vil registrere dine personlige data i forbindelse med at du oppretter en bruker på nettsiden til Register over vitenskapelige publiseringskanaler. HK-dir er databehandlingsansvarlig og databehandler for dine oppgitte personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 4 nr. 7. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.

Formål

Register over vitenskapelige publiseringskanaler drives i samarbeid mellom UHR-Publisering (Det nasjonale publiseringsutvalget) og HK-dir på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. HK-dir har ansvar for drift og Det nasjonale publiseringsutvalget har ansvar for godkjenning av publiseringskanaler. Registeret utgjør utgangspunktet for hvilke vitenskapelige publikasjoner som gir uttelling i finansieringssystemet.

Hvilke personopplysninger registrerer vi?

Når du oppretter brukerkonto i Register over vitenskapelige publiseringskanaler for å legge inn forslag til nye vitenskapelige publiseringskanaler, vil HK-dir registrere ditt fornavn, etternavn, e-postadresse, land og institusjon.

Hvordan behandles opplysningene?

Ved å opprette brukerkonto i HKdirs register, samtykker du til at HK-dir kan lagre dine persondata. Imidlertid vil kun et fåtall ansatte ved HK-dir ha tilgang til dine personopplysninger. Enkelte opplysninger kan bli brukt i statistiske oversikter der opplysninger om land og institusjon blir brukt i anonymisert form. Personopplysningene lagres ved HK-dir med backup-systemer hos ekstern samarbeidspartner. Samarbeidspartner er underlagt databehandleravtale i tråd med gjeldende lovgivning. Dine opplysninger vil bli slettet fra samarbeidspartners backup-systemer etter 1 år. Er brukerkontoen din inaktiv, så vil HK-dir kontakte deg 5 år etter at du har opprettet brukerkonto angående en mulig fornyelse av din konto. Om HK-dir ikke mottar bekreftelse på at du vil fornye din konto, vil den bli stengt og dine personopplysninger anonymisert.

Register over vitenskapelige publiseringskanaler deler dine data med ERIH PLUS, og du vil ha tilgang til en brukerkonto hos ERIH PLUS der du kan legge inn forslag om nye vitenskapelige tidsskrift ved å bruke din e-postadresse og passord fra Register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Hvilke rettigheter har du?

Så lenge vi behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i hvilke personopplysninger som er lagret om deg. Dette inkluderer en beskrivelse av dine data, brukere av dine data og kopi av dine data (også kalt dataportabilitet). Du har en rett til korrigering av uriktige eller ufullstendige opplysninger. Du har rett til å trekke samtykke til lagring av dine data og rett til å få slettet dine opplysninger. Du har også rett til å reservere deg mot bruk i bearbeidede statistiske oversikter. I visse situasjoner vil du ha rett til begrensning, dvs. at vi stopper bruken av opplysningene dine og kun lagrer dem i påvente av en avklaring. Du har rett til å sende klage til Datatilsynet og personvernombud hos HK-dir ved eventuelt brudd i henhold til denne informasjonen. Seksjon for statistikk om høgre utdanning og forskning og personvernombud ved NSD vil ivareta dine personverninteresser, og kan kontaktes angående spørsmål om personopplysninger i HK-dirs register. Henvendelser kan sendes via publiseringskanaler@hkdir.no.


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.