NO EN Logg inn

Universitetsforlaget

Grunnleggende informasjon

Original tittel:

Universitetsforlaget

Internasjonal tittel:

Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)

ISBN-prefiks:

978-82-15
ITAR-kode: 427
Land: Norge
URL: http://www.universitetsforlaget.no/
Assosierte tidsskrift 62. Vis [+]
62 aktive tidsskrift funnet.
Nivå Tittel Publiseringsavtale
2 Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning
2 Nordic Journal of Religion and Society
2 Tidsskrift for Rettsvitenskap
1 Arbeiderhistorie
1 Arbeidsrett
1 Beta
1 DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift
1 Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur
1 Fokus på familien
1 Fossils and Strata
1 Heimen - Lokal og regional historie
1 Historisk Tidsskrift (Norge)
1 Jussens venner
1 Kart og Plan
1 Kirke og kultur
1 Klinisk Sygepleje
1 Kritisk juss
1 Kunst og kultur
1 Lethaia: An International Journal of Palaeontology and Stratigraphy
1 Lov og Rett
1 Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning
1 Nordic Journal of Arts, Culture and Health
1 Nordic Journal of Criminology A
1 Nordic Journal of Digital Literacy
1 Nordic Journal of Innovation in the Public Sector
1 Nordic Journal of Studies in Policing (NJSP)
1 Nordic Journal of Urban Studies
1 Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning
1 Nordisk sosialt arbeid
1 Nordisk sygeplejeforskning
1 Nordisk tidsskrift for livskvalitet og bærekraftig velferdsutvikling
1 Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU)
1 Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research
1 Norsk Antropologisk Tidsskrift
1 Norsk Filosofisk tidsskrift
1 Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift
1 Norsk Medietidsskrift
1 Norsk museumstidsskrift
1 Norsk pedagogisk tidsskrift
1 Norsk sosiologisk tidsskrift
1 Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift
1 Norsk tidsskrift for ernæring (NTFE)
1 Nytt Norsk Tidsskrift
1 Oslo Law Review
1 Praktisk økonomi & finans
1 Skatterett
1 Studia Musicologica Norvegica
1 Søkelys på arbeidslivet
1 Teologisk Tidsskrift
1 Tidsskrift for boligforskning
1 Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett
1 Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål
1 Tidsskrift for omsorgsforskning
1 Tidsskrift for psykisk helsearbeid
1 Tidsskrift for samfunnsforskning
1 Tidsskrift for velferdsforskning
0 Naturen
0 Norsk Oljerevy
0 NOU - Norges offentlige utredninger
0 Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling
0 Rus & samfunn
0 Stat og styring

Minimumskriterier

✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 1
2022 1
2021 1 482.1786 467.089
2020 1 215.2208 275.6414
2019 1 374.8738 374.0619
2018 1 270.4654 298.7809
2017 1 244.6333 256.2942
2016 1 298.475 319.3371
2015 1 170.4857 223.4579
2014 1 233.0833 249.1583
2013 1 209.2665 256.9966
2012 1 220.28 255.246
2011 1 175.92 189.794
2010 1 182.51 209.414
2009 1 142.73 216.871
2008 1 199.64 242.5911
2007 1 190.029 240.2193
2006 1 160.21 229.798
2005 1 100.66 160.031
2004 1 93.34 105.156
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk