NO EN Logg inn

W.W. Norton

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

W.W. Norton

ISBN-prefiks:

978-0-393
ITAR-kode: 1314
Land: USA
URL: http://www.wwnorton.com/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert

Kriterier

✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 1
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 2.0 1.4
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 1.0 0.7
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
The Norton @ Norton critical edition series should be moved to level 2. This is one of the most respected scholarly series in literary studies, edited by world-renowned socialists in the field. https://www.wwnorton.co.uk/norton-critical-editions
Dear Hanna,

Publishers must be suggested to level 2 directly to the relevant scientific committee in charge of the nomination process.

You must go to https://npi.nsd.no/, choose "Scientific fields", then the relevant scientific field. At the bottom of the page, you will find the contact information.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.