NO EN Logg inn

Universitetsforlaget

Grunnleggende informasjon

Original tittel:

Universitetsforlaget

Internasjonal tittel:

Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)

Forlagsnummer:

978-82-15
ITAR-kode: 427
Land: Norge
URL: http://www.universitetsforlaget.no/
Assosierte tidsskrift 64. Vis [+]
64 aktive tidsskrift funnet.
Nivå Tittel Publiseringsavtale
2 Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning
2 Nordic Journal of Religion and Society
2 Tidsskrift for Rettsvitenskap
1 Arbeiderhistorie
1 Arbeidsrett
1 Beta
1 DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift
1 Fokus på familien
1 Fossils and Strata
1 Heimen - Lokal og regional historie
1 Historisk Tidsskrift (Norge)
1 Jussens venner
1 Kart og Plan
1 Kirke og kultur
1 Klinisk Sygepleje
1 Kritisk juss
1 Kunst og kultur
1 Lethaia: An International Journal of Palaeontology and Stratigraphy
1 Lov og Rett
1 Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning
1 Nordic Journal of Arts, Culture and Health
1 Nordic Journal of Criminology
1 Nordic Journal of Digital Literacy
1 Nordic Journal of Innovation in the Public Sector
1 Nordic Journal of Studies in Policing (NJSP)
1 Nordic Journal of Urban Studies
1 Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning
1 Nordisk sygeplejeforskning
1 Nordisk tidsskrift for livskvalitet og bærekraftig velferdsutvikling
1 Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU)
1 Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research
1 Norsk Antropologisk Tidsskrift
1 Norsk Filosofisk tidsskrift
1 Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift
1 Norsk Medietidsskrift
1 Norsk museumstidsskrift
1 Norsk pedagogisk tidsskrift
1 Norsk sosiologisk tidsskrift
1 Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift
1 Norsk tidsskrift for ernæring (NTFE)
1 Nytt Norsk Tidsskrift
1 Oslo Law Review
1 Praktisk økonomi & finans
1 Skatterett
1 Studia Musicologica Norvegica
1 Søkelys på arbeidslivet
1 Teologisk Tidsskrift
1 Tidsskrift for boligforskning
1 Tidsskrift for eiendomsrett
1 Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett
1 Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål
1 Tidsskrift for forretningsjus
1 Tidsskrift for omsorgsforskning
1 Tidsskrift for psykisk helsearbeid
1 Tidsskrift for samfunnsforskning
1 Tidsskrift for strafferett
1 Tidsskrift for velferdsforskning
0 Naturen
0 Nordisk sosialt arbeid
0 Norsk Oljerevy
0 NOU - Norges offentlige utredninger
0 Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling
0 Rus & samfunn
0 Stat og styring

Minimumskriterier

✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1 254.15 272.272
2022 1 297.1417 296.2864
2021 1 482.1786 467.089
2020 1 215.2208 275.6414
2019 1 374.8738 374.0619
2018 1 270.4654 298.7809
2017 1 244.6333 256.2942
2016 1 298.475 319.3371
2015 1 170.4857 223.4579
2014 1 233.0833 249.1583
2013 1 209.2665 256.9966
2012 1 220.28 255.246
2011 1 175.92 189.794
2010 1 182.51 209.414
2009 1 142.73 216.871
2008 1 199.64 242.5911
2007 1 190.029 240.2193
2006 1 160.21 229.798
2005 1 100.66 160.031
2004 1 93.34 105.156
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk