NO EN Login

Journal of Cellular and Molecular Medicine

Bibliographic Information

International Title:

Journal of Cellular and Molecular Medicine

p-ISSN:

1582-1838         Period: [2000 .. ]

e-ISSN:

1582-4934         Period: [2001 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United Kingdom

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15824934

Publishing House:

John Wiley & Sons

ITAR Code:

9866

NPI Scientific Field:

Biomedicine

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 22.01.24: At the decision meeting with representatives from the National Board of Scholarly Publishing, we decided that the journal keeps level 1.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 1
2023 1
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.75 1.0779
2020 1 0.275 1.0133
2019 1 0.25 0.7354
2018 1 0.8619 1.191
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.5 1.4069
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.39 0.39
2010 1 0.13 0.13
2009 1 0.85 0.85
2008 1 2.93 2.93
2007 1 0.99 0.99
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
I en analyse av innhold av frasen "Research data are not shared" under Data availability statement, ble det identifisert 31 artikler i dette tidsskriftet. Alle artiklene er publisert i perioden 2020-2023, og det er stor overvekt av artikler fra Kina. Videre ble det identifisert en rekke andre artikler med andre uvanlige fraser under Data availability statment, som f.eks. "The data supporting the findings of this study are available within the article" (18 artikler) og "All data generated or analysed during this study are included in this published article" (46 artikler). Begge disse frasene er uvanlige og misvisende, da disse artiklene er orginalartikler som er basert på mye rådata som ikke er vist i selve artikkelen. Disse uttalelsene er ikke bare mistenkelig og feilaktige, de bryter også med et viktig prinsipp innen vitenskapen: At forskningsdata skal være tilgjengelig.

I følge Author contributions uttalelser i en rekke artikler publisert i dette tidsskriftet, er det ingen av forfatterne som har gjennomført eksperimenter. Det er i seg selv underlig at tidsskriftet ikke ser problemet, men det medfører vel riktighet, dersom man antar at disse artiklene er fabrikkert av artikkelmøller i Kina.

En gjennomgang av enkelte artikler i dette tidsskriftet, viser en gjennomgående dårlig kvalitet og presentasjon av data som er basert på helt åpenbare feil. Eksempelvis er det publisert en rekke artikler hvor måling av apoptose som ikke er korrekt gjennomført, noe som medfører helt feil konklusjoner. Dette er åpenbare og alvorlige feil som skulle vært plukket opp i redaksjonen og under peer-review. Omfanget av dette er mistenkelig stort og stort sett er artiklene fra Kina. Tidsskriftet fremstår som en kanal for fabrikkerte artikler fra Kina. I de tre numrene som ble gjennomgått, var andelen artikler fra Kina i snitt på 73%, noe som i seg selv er mistenkelig.

Eks:
https://pubpeer.com/publications/61A4ADE903907F35A817C741F025CF#2
https://pubpeer.com/publications/1B242BE713E7CACA6DAD540DEBEE35#1
https://pubpeer.com/publications/2C66CE56DD9AFBFA32218AC5746CE2#1
https://pubpeer.com/publications/D508B8FDE15BCBA6B7F5A70EC5DDB7#1
https://pubpeer.com/publications/1B242BE713E7CACA6DAD540DEBEE35

Det er også ting som tyder på at redaksjonen ikke tar datamanipulering særlig alvorlig, i og med at de publiserer korrigeringer av artikler hvor det er påvist omfattende manipulering av data.
Eks:
https://pubpeer.com/publications/0C28D1CA8152E4C1A7F75963721CAC
https://pubpeer.com/publications/B2B45F5236BF916749AEAA51686CF3#1
https://pubpeer.com/publications/A85C08AF30A5448D13671575F3DD8C

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift.
Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler gjennom frasesøk (doi):
10.1111/jcmm.16690
10.1111/jcmm.18008
10.1111/jcmm.16352
10.1111/jcmm.17761
10.1111/jcmm.17401
10.1111/jcmm.15029
10.1111/jcmm.17310
10.1111/jcmm.16906
10.1111/jcmm.15395
10.1111/jcmm.16008
10.1111/jcmm.16291
10.1111/jcmm.16930
10.1111/jcmm.16657
10.1111/jcmm.17230
10.1111/jcmm.16545
10.1111/jcmm.14985
10.1111/jcmm.14876
10.1111/jcmm.16299
10.1111/jcmm.16509
10.1111/jcmm.16266
10.1111/jcmm.16197
10.1111/jcmm.16614
10.1111/jcmm.16063
10.1111/jcmm.15189
10.1111/jcmm.14801
10.1111/jcmm.14898
10.1111/jcmm.16493
10.1111/jcmm.15968
10.1111/jcmm.16792
10.1111/jcmm.16082
10.1111/jcmm.16153

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks