NO EN Login

International Journal of Chemical Engineering

Bibliographic Information

International Title:

International Journal of Chemical Engineering

p-ISSN:

1687-806X         Period: [2008 .. ]

e-ISSN:

1687-8078         Period: [2008 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United States

URL:

http://www.hindawi.com/journals/ijce/

Publishing House:

Hindawi Limited

ITAR Code:

1018485

NPI Scientific Field:

Chemistry and Materials Technology

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 0
2023 0 0.0 0.0
2022 0 0.0 0.0
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.9 0.9129
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.3333 0.7506
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Innkommet tilbakemelding fra fagfellevurderer:
I slutten av januar ble jeg invitert til å fagfellevurdere en artikkel.
Dessverre viste det seg raskt at artikkelen var rent søppel: forfatterne har kort forklart tatt en tutorial fra en åpen programvare, gjort minimale forandringer, og så fremstilt resultatet som deres eget "vitenskapelige" arbeid. Dette påpekte jeg i min fagfellevurdering og i kommentarene til redaktøren brukte jeg også ordet "plagiat" et par ganger.

Jeg ble invitert til å fagfellevurdere en ny versjon av artikkelen. Det var en travel dag, så jeg rakk ikke akseptere invitasjonen før på kvelden, men da var artikkelen allerede akseptert. Journalens redaktør opplyste på forespørsel at hen heller ikke hadde sett/godkjent artikkelen før publisering. Det virker som det er andre hensyn enn vitenskapelige som styrer.
Hei,

Takk for informasjon. Vi vil gjennomgå tidsskriftet på nytt og se om det bør settes ned.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks