NO EN Login

Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing

Bibliographic Information

International Title:

Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing

p-ISSN:

1868-5137         Period: [2010 .. ]

e-ISSN:

1868-5145         Period: [2010 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Switzerland
Germany

URL:

https://www.springer.com/journal/12652

Publishing House:

Springer

ITAR Code:

1020537

NPI Scientific Field:

ICT

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Springer Nature
61 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Diakonhjemmet sykehus
Folkehelseinstituttet
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Meteorologisk institutt
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2025 1
2024 2
2023 2
2022 1 0.75 1.45
2021 1 0.5 0.9192
2020 1 0.75 1.6698
2019 1 0.5 0.9192
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 1.0 1.0
2011 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Kan HK-dir utdype hvorfor publisering i dette tidsskriftet fortsatt gir maksimalt med publiseringspoeng?

Problematic Paper Screener har så langt identifisert 72 artikler med meningsløst innhold ("tortured phrases") og irrelevane referanser ("clayfeet") i dette tidsskriftet:

https://pubpeer.com/publications/AE857C0CA0A26D254F0FB93C0EB116#1

Dette er artikler som aldri skulle vært publisert. Artiklene ble rapportert i 2022, men tidsskriftet viser ingen tegn til å addressere disse bekymringsmeldingene.
Hei,

Takk for kommentarer.

Dette tidsskriftet vil vi gjennomgå på vedtaksmøtet med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget på fredag (se https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/VedtakNiva1?dato=2023-06-16&vedtak=Alle&niva=-9&fagraad=Alle). Hva konklusjonen blir, kommer jeg tilbake til etter vedtaksmøtet.

Siden det er et tidsskrift på nivå 2 og det i utgangspunktet er fagorganene og Det nasjonale publiseringsutvalget som håndterer nivå 2, må det antageligvis en runde innom publiseringskomiteen for IKT.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Dersom man bruker litt tid på innholdet de enkelte artiklene som publiseres i dette tidsskriftet, så vil man forstå at dette tidsskriftet massepubliserer uforståelige artikler.

Det er blitt gjennomført analyser for å undersøke innhold av såkalte "tortured phrases", og så mange som 68 artikler har så langt blitt identisert for å inneholde uforståelige fraser:

https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3:::NO:::

Innhold av uforståelige fraser, er en sterk indikator for at artiklene har blitt fabrikert, gjerne for å unngå plagiarismedeteksjon.

Direktoratet må gå mer i dybden og se mer på innholdet, og ikke fokusere for mye på tidsskriftets impact factor.

Jeg vil anbefale at dette tidsskriftet blir listet i kategori X.
This journal has improved significantly during last few years in both editorships, scope, quality and scope of papers published. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing  impact factor (2019) 4.594. Presently it is in Q1 (top quarter) for ARTIFICIAL INTELLIGENCE, INFORMATION SYSTEMS and also in TELECOMMUNICATIONS discipline (Please see following from Web of Science). Therefore, would like to strongly recommend it to level 2.

Please see following details/evidence from Web of science :
JOURNAL OF AMBIENT INTELLIGENCE AND HUMANIZED COMPUTING
Impact Factor
4.594 3.348
2019 5 year
JCR® Category Rank in Category Quartile in Category
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 26 of 136 Q1
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 27 of 156 Q1
TELECOMMUNICATIONS 18 of 90 Q1

Data from the 2019 edition of Journal Citation Reports

Publisher
SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, D-69121 HEIDELBERG, GERMANY

ISSN: 1868-5137
eISSN: 1868-5145

Research Domain
Computer Science
Telecommunications

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks