NO EN Logg inn

Frontiers in Physiology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Frontiers in Physiology

e-ISSN:

1664-042X         Periode: [2010 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.frontiersin.org/journals/physiology

Forlag:

Frontiers Media S.A.

ITAR-kode:

1021145

NPI Fagfelt:

Idrettsforskning

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Frontiers
42 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forskningsstiftelsen Fafo
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1 13.4115 25.6162
2022 1 18.2842 33.7222
2021 1 26.998 45.3997
2020 1 15.133 26.6974
2019 1 10.1918 20.3459
2018 1 17.9282 34.5046
2017 1 8.076 12.6662
2016 1 2.9868 5.9153
2015 1 1.25 1.7506
2014 1 3.0 3.0
2013 1 1.5833 1.5833
2012 1 1.0 1.0
2011 1 1.26 1.26
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Forslag om endring til NIVÅ2 og overføring til kategori IDRETTSFORSKNING
Et tidskrift med stor utbredelse og 3 reviewere pr artikkel. Vedlegger kulepunkter fra hjemmesiden som ytterligere argumentasjon for nivåendring.
◾The world’s 3rd most-cited journal — and 2nd most-cited open-access journal –in the JCR category of Physiology, with 3,356 citations in 2017 to 1,056 articles published in 2015 and 2016 (Figure 1)
◾The world’s 3rd most-cited journal — and most-cited open-access journal — in the CiteScore category of Medical Physiology, with 5,775 citations in 2017 to 1,577 articles published in 2014, 2015 and 2016 (Figure 1)
◾Ranks in the 76th percentile of journal Impact Factors in the JCR Physiology category, with an Impact Factor of 3.394
◾Ranks in the 83rd CiteScore percentile in the Medical Physiology category, with a CiteScore of 3.66 (Figure 2)
◾4,500 published articles to date
◾37,800 citations to date
◾19 million article views and downloads to date
◾Articles mentioned 950 times in the news to date
◾Articles mentioned 37,900 times on social media to date

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk