NO EN Logg inn

Frontiers in Microbiology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Frontiers in Microbiology

e-ISSN:

1664-302X         Periode: [2010 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.frontiersin.org/journals/microbiology

Forlag:

Frontiers Media S.A.

ITAR-kode:

1021242

NPI Fagfelt:

Biomedisin

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Frontiers
42 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forskningsstiftelsen Fafo
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2025 2
2024 2
2023 2 14.0168 69.4616
2022 2 12.9417 71.0272
2021 2 17.4964 97.7463
2020 2 14.7868 80.1197
2019 2 13.5141 65.1649
2018 1 12.7671 20.9078
2017 1 7.0302 10.5906
2016 1 8.8083 12.3741
2015 1 8.802 13.662
2014 1 2.325 2.325
2013 1 2.1333 2.1333
2012 1 1.66 1.66
2011 1 0.75 0.75
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Er Niva 2
tidskriften frontiers in microbiology har blitt til den største mikrobiologi tidskifter, som dekker de fleste rettninger i mikrobiologi. den er også nummer to mest siterte tidskrift innen faget. Derfor anbefalles tidskriften til nivå 2, og den bør flytter til biologi seksjonen fra medisin og biomedisin.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk