NO EN Logg inn

Frontiers in Immunology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Frontiers in Immunology

e-ISSN:

1664-3224         Periode: [2010 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.frontiersin.org/journals/immunology

Forlag:

Frontiers Media S.A.

ITAR-kode:

1022379

NPI Fagfelt:

Biomedisin

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Frontiers
42 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forskningsstiftelsen Fafo
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1 16.5802 32.5645
2022 1 14.9977 36.0932
2021 1 31.001 56.9527
2020 1 13.6983 24.315
2019 1 15.5501 26.142
2018 1 9.4077 16.6956
2017 1 7.5269 13.5239
2016 1 6.2111 9.9917
2015 1 7.8327 10.4155
2014 1 3.6287 3.6287
2013 1 2.85 2.85
2012 1 1.3 1.3
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Brukes noe av norske forfattere. Inneholder mye review artikler. Av denne grunn beholdes den i kategori 1. I kategori 1 i Finnland.
On basis of the previous arguments, I would like to propose FI for upgrade and inclusion into the Scientific Level 2.
Frontiers in Immunology (FI) is a leading journal in its field, publishing rigorously peer-reviewed research across basic, translational, and clinical immunology. Field Chief Editor Luigi Daniele Notarangelo is supported by an outstanding Editorial Board of international researchers. This multidisciplinary open-access journal is at the forefront of disseminating and communicating scientific knowledge and impactful discoveries to researchers, academics, clinicians, and the public worldwide. Impact Factor 7.561, Q1, Cite score 8.1. Besides, according to the JCR, FI is the 5th most cited immunology journal in the world. FI is the official journal of the International Union of Immunological Societies (IUIS). Encompassing the entire field of Immunology, this journal welcomes papers that investigate basic mechanisms of immune system development and function, with a particular emphasis given to the description of the clinical and immunological phenotype of human immune disorders, and on the definition of their molecular basis. Further, the availability of a growing number of biological drugs, coupled with a fine characterization of the molecular mechanisms of disease, has now made precision medicine a desirable approach for many immunological disorders. FI portrays how advances in scientific knowledge and technology may translate into novel approaches to diagnosis and treat immune disorders, both in animal and cellular models and in humans. All manuscripts submitted to FI that reports on studies conducted on human subjects must conform with current regulation and the Declaration of Helsinki and must receive approval from the Institutional Review Board and patient informed consent. Animal welfare and Ethics Committee approvals are required for studies involving animals. FI is a member of the Committee on Publication Ethics.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk