NO EN Login

Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft

Bibliographic Information

International Title:

Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft

p-ISSN:

0084-5310         Period: [1881 .. ]

e-ISSN:

1612-703X         Period: [ .. ]

Language:

German

Country of publication:

Germany

URL:

http://www.degruyter.com/view/j/zstw

Publishing House:

Walter de Gruyter (De Gruyter)

ITAR Code:

1021437

NPI Scientific Field:

Law

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
De Gruyter
3 Institutions in Agreement: Show [+]
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2025 2
2024 2
2023 2
2022 2 0.0 0.0
2021 2 0.0 0.0
2020 1 1.0 1.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 1.0 1.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Dette er eit internasjonalt fagtid"sskrift for strafferett, utgitt ved Max Plank Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg (Tyskland). Det er få (eller ingen?) tidsskrift for strafferettsvitskap som når så breidt ut til fagmiljø verda over. Tidsskriftet har (som instituttet) hatt ein høg fagleg standing over mange år. I strafferettsvitskapen er tysk eit meir utbreidt språk for komparativ forsking enn i dei fleste andre disiplinar. Den tysk-inspirerte strafferetten (vitskap og lovgivingstradisjon) har prega store delar av kontinental-Europa, og også sett mange spor i andre verdsdelar (t d Japan, Kina og Latin-Amerika). At tidsskriftet har ein eigen "Auslandsrundschau" avspeglar dette. Personane i redaksjonen er dei aller fremste strafferettsforskarane i Tyskland.
Dette er det mest prestisjefylte tyskspråklige tidsskriftet for internasjonal og komparativ strafferett. Det har solid forankring i fagmiljøet ved Max Plank-instituttet for internasjonal og utenlandsk strafferett i Freiburg.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks