NO EN Logg inn

Bioengineered

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Bioengineered

p-ISSN:

2165-5979         Periode: [2012 .. ]

e-ISSN:

2165-5987         Periode: [2012 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/kbie20/current

Forgjengere:

Bioengineered Bugs

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1023352

NPI Fagfelt:

Biovitenskap

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sjekket 1 dag siden
❌ Ingen kjent publiseringsavtale
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 22.01.24: Tidsskriftet beholder nivå 0, etter å ha blitt behandlet som klagesak på vedtaksmøtet med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget 19.01.24.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 0
2023 1
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.0333 0.3753
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 1.0 1.3938
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Dette tidsskriftet beholder nivå 0 etter en klagesak. Kan det utdypes hvem det var som klaget?
Det vil være fint å ha så mye åpenhet som mulig i forbindelse med vedtakene som fattes.

Dette tidsskriftet publiserer helt åpenbare meningsløse data, som viser med all tydelighet at det er ingen kompetanse for å vurdere de vitenskapelige dataene. Videre publiseres det helt åpenbare duplikasjoner av data. I flere år har det vært tilgjengelige verktøy som effektivt identifiserer duplikasjoner. Med den ekstreme profitten Taylor & Francis har, må det offentlige (som finansierer deres utgivelser) kreve at de innfører kvalitetskontroll av det de utgir. Her er det ingen tegn på at så er tilfelle. Det er total mangel på ansvar i redaksjonen. Tidsskriftet godtar også rettelser av omfattende falsifisering av data.

Her er noen eksempler:
https://pubpeer.com/publications/94AD7E0383ADAAB3F63118C2B7E1BC
https://pubpeer.com/publications/A107F8BF382D33CA104995EA8E5491
https://pubpeer.com/publications/932930FCD4892EEA543D1EA131D093
https://pubpeer.com/publications/43BC8DF72EB0A97447C64B4C41761E
Hei,

Klageren ønsket å være anonym, men mente tidsskriftet har en god faglig prosess med tanke på det kvalitetskontroll av det som publiseres. Klageren mente også redaksjonen jobber med å rette opp i de problemene som du bla. nevner her.

Som du skriver, så beholder tidsskriftet nivå 0 - ikke godkjent som vitenskapelig publiseringskanal. Vi syntes ikke informasjonen fra klager gav oss godt nok grunnlag til å gjøre om på vedtaket om nivå 0. Man får altså ikke publiseringspoeng dersom en publiserer i dette tidsskriftet.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Bioengineered fremstår som en distributør av høyst tvilsomme artikler fra Kina. Nesten alle artikler som publiseres i dette tidsskriftet har tilknytning til Kina, noe som i seg selv er grunn til bekymring, da Bioengineered er et internasjonalt tidsskrift driftet av Taylor & Francis.

Gjennom en undersøkelse av nesten 150 artikler nylig publisert i Bioengineered har vi grunn til å fastslå at de såkalte papirmøllene bruker dette tidsskriftet hyppig. Denne konklusjonen har vi basert på følgende:

Nær sagt ingen av de rapporterte artiklene i PubPeer har blitt besvart av forskerne bak artiklene
(forfatterne får mulighet til å respondere da e-post sendes til korresponderende forfatter).
Artiklene innholder alvorlig feil i alt fra metodebeskrivelser og presentasjon av data. Feilene er av en slik karakter at de tyder på at erfarne forskere ikke står bak artiklene. Det som går igjen er feil bruk av PCR-primere og antistoffer i Western blotting.
Videre finner vi mange rare formulering, som er typisk for papirmølleprodukter.
Mange artikler mangler godkjennelse for bruk av pasientdata
Artiklene viser en høy grad av selvsitering (ikke uvanlig med 10 siteringer av andre Bioengineered-artikler, ofte fra samme volum).

Taylor & Francis viser ingen vilje til å reagere.

Jeg har lagt ved noen eksempler:
https://pubpeer.com/publications/763729DAFE60309614B41F61ABB547
https://pubpeer.com/publications/3177A215F10B0D2331CA90186B632D
https://pubpeer.com/publications/66F0FA42C708467FF1FE6934DB993B
https://pubpeer.com/publications/982457D1DB75D79CA0A3BC38DF60DA
https://pubpeer.com/publications/5BA0A192203D6F0EDD719E2B419B62
https://pubpeer.com/publications/BBFAD446A65BA25624F1F79CF3676E
https://pubpeer.com/publications/534C00B0D385A6C1D2EC8E48DB8AE8
https://pubpeer.com/publications/523FB98EF08D537FE9CEBAAF3D9D5F
https://pubpeer.com/publications/A75E357AD4F9CB7FBDF721075CC81E
https://pubpeer.com/publications/0A7C5803F986EC57C2CA28D1A543E9
https://pubpeer.com/publications/FD5134A87F6F8DBB0F287B4E7E9CFB
https://pubpeer.com/publications/F67AB319575B655D3A5995549B000E
https://pubpeer.com/publications/8D033DE7EFA3FE58370E719D7B2200
https://pubpeer.com/publications/26653A2F65212D0975B0CDB5A9BCFC
https://pubpeer.com/publications/903D9C8E005112B9170571CA8EB45D
https://pubpeer.com/publications/FEFF68CAD029BEECE45DEEE298F3C5
https://pubpeer.com/publications/561FD4F9BD56248D527977E46D868F
https://pubpeer.com/publications/04537208460F0FDE173ABB6FC0F750
https://pubpeer.com/publications/F13DD7B0DF8953B1DE95BF75AB8336
https://pubpeer.com/publications/32899A6BAF76C9FF96409FA8E1E68F
https://pubpeer.com/publications/C6CFFB032E0E147A4ED239BB726BFF
https://pubpeer.com/publications/CD66F906103C76F530FE9F68E13964

Jeg vil anbefale at Bioengineered ikke lenger listes som et nivå 0 eller 1 tidsskrift.
Publiseringskomitéen støtter forslaget og anbefaler at Bioengineered tas ut av listen og setter på X listen

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk