NO EN Logg inn

Journal of Youth Studies

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Youth Studies

p-ISSN:

1367-6261         Periode: [1998 .. ]

e-ISSN:

1469-9680         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/cjys20/current

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

4976

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig samfunnsforskning

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Taylor & Francis
64 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høgskole
Handelshøyskolen BI
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
NLA Høgskolen
NLA Høgskolen
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges Musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestlandsforsking
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2025 2
2024 2
2023 2
2022 2 2.0 7.1815
2021 1 3.0 3.8081
2020 1 4.1667 4.7357
2019 1 2.0 2.7575
2018 1 0.0 0.0
2017 1 1.1667 1.5
2016 1 2.5 3.7273
2015 1 0.0 0.0
2014 1 1.0 1.0
2013 1 2.3333 2.3333
2012 1 1.25 1.25
2011 1 0.34 0.34
2010 1 1.0 1.0
2009 1 1.0 1.0
2008 1 1.0 1.0
2007 1 1.0 1.0
2006 1 1.0 1.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Jeg ønsker herved å nominere Journal of Youth Studies til Nivå 2. Dette er det desidert viktigste tidsskriftet på det tverrdisiplinære fagfeltet ungdomsforskning, som har vært i eksplosiv vekst de siste tiår. Redaktørene er selv helt sentrale forskere internasjonalt og nyter høy faglig kredibilitet og tillit. Tidsskriftet har i tillegg en svært høy impact factor. De problemer og privilegier mennesker møter i ungdomsperioden er av en slik art at vitenskapelig publisering i tverrfaglig tidsskrift er svært meningsfylt og berikende.
mvh
Kristoffer Chelsom Vogt
Førsteamanuensis, Sosiologisk institutt.
Jeg ønsker å nominere Journal og Youth Studies til nivå 2.
På fagfeltet tverrfaglig ungdomsforskning er dette tidsskriftet det mest betydningsfulle, og et tidsskrift som både tiltrekker seg de mest sentrale forskerne på feltet, initierer sentrale faglige debatter som blir toneangivende for andre forskere, holder en høy kvalitet, er vanskelig å få artikler inn i og er en viktig publiseringskanal for norske og nordiske ungdomsforskere. KOnferansen som tidsskriftet arrangerer annethvert år, er en av de mest sentrale konferansene for forskere på ungdomsforskerfeltet internasjonalt.
Journal of Youth studies mottar nærmere 400 manuskripter per år og har en refusal rate på rundt 90%. Impact factor for 2019 er 1.68 og fem års impact factor er over 2 (Citescore 3.2). Reviewprosessen er double blind, med som regel tre reviewere med høy ekspertise.

Ytterligere argumenter for tidsskriftet fremkommer nedenfor. Dette er informasjon med kvalitetssikrede tall fra redaksjonen/Taylor & Francis og er derfor på engelsk:

Journal of Youth Studies (Print ISSN: 1367-6261 Online ISSN: 1469-9680)
Journal of Youth Studies (JYS) is an international scholarly journal devoted to the theoretical and empirical understanding of young people’s experiences and life contexts. Rapidly changing socio-economic circumstances have important implications for young people: new opportunities have been created but inequality and marginalisation have increased and taken new forms. Launched in 1998, JYS has established itself as the leading multidisciplinary journal for academics who are interested in youth and young adulthood.
As the leading journal in the field, JYS brings together social scientists from all regions of the world and working in a range of disciplines. These include sociology, education, social policy, cultural studies, political science, economics, anthropology, criminology and social geography.
In 2017, JYS entered its twentieth year of publication – JYS’ growing strength and reach are reflected by the variety of its widely cited issues, the strength and depth of the reviewer panel and the geographical distribution and influence of the Editorial Board which consists of around 40 leading academics from universities such as Bergen, Oslo, Monash, Surrey, Cape Town, Bremen and Princeton.

Editors (see https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=cjys20)
The journal has three editors in chief: Professor Tracy Shildrick (Newcastle Uni), Professor Robert McDonald (University of Huddersfield) and Professor Dan Woodman (University of Melbourne). The 8 associate editors are recruited from Europe, Australia and Asia, and in addition the editorial advisory board also includes the USA and South Africa. The composition of the editorial board reflects the journals international authors and readership.

The review process
All eligible manuscripts undergo a double blind review. Once a paper has been accessed for suitability by an Editor-in-Chief, it will then be double blind peer reviewed by normally three, and at least two independent, anonymous expert referees. All reviewers are experts in their field who hold a PhD degree. JYS complies with Taylor and Francis’ Editorial Policies and the Editor Code of Conduct, which complement the robust peer review process JYS’ editorial team follows.

Important facts and impact:
The journal’s 2019 Impact Factor (1.679) ranks the Journal 40th out of the 108 journals listed in the Social Sciences, Interdisciplinary category of the Journals Citation Report. The Journal’s 5-year impact Factor has increased considerably over the years, and it is currently above 2 (2.131) and its Citescore has increased from 1.9 to 3.2 since 2015. JYS has grown over the years, currently publishing highly-cited standard issues and influential special issues. JYS’ number of submissions has also grown consistently over the years, now standing at over 400 manuscripts per year. In addition, the Journal’s acceptance rate remains around 10%, indicative of the high quality of articles the Journal publishes. Furthermore, JYS has seen impressive online usage over the years, which has increased from about 165,000 downloads in 2018 to over 230,000 downloads in 2019, 33% higher than downloads received by the same month in 2018. JYS has received more than 150,000 downloads so far in 2020 (as per end of August 2020). The top submitting countries in 2019 include the United States, Australasia, United Kingdom, Spain and Canada. The Journal’s readers are likewise geographically dispersed. According to Altmetrics, JYS was mentioned in different news outlets 250 times during the past year, 41 times in policy documents, and more than 1000 times in social media.

Med vennlig hilsen
Kristinn Hegna
Forslaget om å flytte tidsskriftet fra "sosiologi" til "tverrfaglig samfunnsforskning", samt at det her legges inn som nivå 2-tidsskrift, er fornuftig. Tidsskriftet har en faglig profil som klart favner bredere enn sosiologi. Vennlig hilsen, Johan Fredrik Rye (Inst. for sosiologi og statsvitenskap, NTNU)
Tidsskriftet har en lang historie som sentralt og ledende på det internasjonale ungdomsforskningsfeltet, og har en impact factor på 1.8,
noe som må anses for høyt gitt det smale feltet som tverrfaglig ungdomsforskning kan sies å være.
Tidsskriftet beskriver seg selv som tverrfaglig under "Aims and Scope" på nettsiden:
"Launched in 1998, the Journal of Youth Studies has established itself as the leading multidisciplinary journal for academics who are interested in youth and young adulthood."

I NPI er tidsskriftet for tiden kategorisert under sosiologi. Det ville være mer passende å kategorisere det under tverrfaglig samfunnsforskning, i likhet med tidsskriftene
YOUNG og Childhood. Dette er derfor et forslag om å overflytte tidsskriftet fra 'sosiolog' til 'tverrvitenskapelig samfunnsfag'.

Det ble høsten 2018 innsendt et forslag via UV-fakultetet, UiO om å heve tidsskriftet fra nivå 1 til nivå 2 og de to forslagene bør sees i sammenheng.
Mens det allerede er mange tidsskrifter på nivå 2 innenfor sosiologi, bør det være rom for å heve tidsskriftet til nivå 2 innenfor tverrvitenskapelig samfunnsvitenskap.
Jeg ber derfor om at tidsskriftet kan overflyttes og oppjusteres i samme omgang, sekundært at tidsskriftet overflyttes i år og at det søkes på nytt 2019 om å oppjustere
fra nivå 1 til nivå 2.
Webadresse https://www.tandfonline.com/toc/cjys20/current
Redaksjon https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=cjys20
Fagfellevurdering https://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=cjys20&page=instructions#peers
forfatterkrets https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=cjys20

Jeg vil også opplyse om at da denne prosessen ble startet fra min side tidlig høsten 2018, var tidsskriftet registrert BÅDE under pedagogikk, sosiologi og tverrvitenskapelig
samfunnsfag. Da dette ble oppdaget ble tidsskriftet kategorisert under sosiologi av Vidar Røeggen.

Med vennlig hilsen
Kristinn Hegna,
Institutt for pedagogikk,
UiO

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk