NO EN Logg inn

Progress in Photovoltaics

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Progress in Photovoltaics

p-ISSN:

1062-7995         Periode: [1993 .. ]

e-ISSN:

1099-159X         Periode: [1993 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1099159x

Forlag:

John Wiley & Sons

ITAR-kode:

12519

NPI Fagfelt:

Energi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Wiley
66 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1
2022 1 1.1 1.4111
2021 1 0.1667 0.65
2020 1 0.0625 0.4333
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.4 0.8222
2014 1 0.3333 0.3333
2013 1 0.0 0.0
2012 1 1.19 1.19
2011 1 1.4 1.4
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.66 0.66
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.4 0.4
2006 1 0.6 0.6
2005 1 0.14 0.14
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Innen forskning på solenergi regnes Progress in Photovoltaics blant de klart mest prestisjefyllte fagtidskriftene å publisere i. Det gjenspeiles i flere ting, blant annet at det:
- regelmessig inneholder publikasjoner fra de fremste instituttene for solenergi-forskning i verden, som for eksempel National Renewable Energy Laboratory (USA), Fraunhofer ISE (Tyskland) og University of New South Wales (Australia)
- har høy impact factor (8,49 i 2021). Dette er høyere eller tilsvarende sammenlignet med for eksempel "Energy", "Solar Energy Materials and Solar Cells", og "Solar Energy", som alle rangeres på nivå 2.
- er høyest rangerte solenergi-tidskrift på rangeringen på Scimago for kategorien "Renewable Energy, Sustainability and the Environment" (https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2105)
- har fast samarbeid om å hvert år publisere de beste arbeidene fra EUPVSEC, verdens største konferanse for solenergi-forskning

Selv om jeg ikke har tallene, så mener jeg at tidsskriftet uten tvil ligger i den øverste femtedelen av tidsskrifter både innenfor forskning på solenergi spesielt, og energi generelt, og derfor bør løftes til nivå 2.

Jeg ser at journalen plasseres i NPI Fagfelt Fysikk. Jeg mener dette kanskje kunne passe tidligere når solcelleforskningen var mer ensidig fokusert på materialvitenskap og solcellefysikk. Nå er dette imidlertid blitt et mye bredere fagfelt, i parallell med at solenergi er den raskest voksende energikilden i verden. Dette gjenspeiles også i denne journalen, som inneholder alt fra forskning på energipolitikk og insentiver, via for eksempel resirkulering av solcellemoduler, energisystem-modellering, solressurskartlegging, og bygningsintegrering, til material- og solcelle-fysikk og -kjemi. Derfor mener jeg det er riktig å flytte tidsskriftet til et annet Fagfelt; jeg mener fagfeltet Energi antagelig vil være mest dekkende.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk