NO EN Login

International Journal of Oncology

Bibliographic Information

International Title:

International Journal of Oncology

p-ISSN:

1019-6439         Period: [1992 .. ]

Language:

English

Country of publication:

International

URL:

https://www.spandidos-publications.com/ijo

Publisher:

Spandidos Publications

ITAR Code:

9478

NPI Scientific Field:

Oncology

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Level X decision: Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) har mottatt bekymringsmelding fra en forsker som hevder at tidsskriftet publiserer forfalskede artikler og som ikke trekker disse tilbake etter at dette er avslørt. Se kommentar under. NPU har besluttet å plassere tidsskriftet på nivå x etter å ha rådført med komiteen for onkologi.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2023 X
2022 1
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0385 0.3357
2017 1 0.0714 0.4596
2016 1 0.0833 0.3753
2015 1 0.3 0.6124
2014 1 0.55 0.55
2013 1 1.4376 1.4376
2012 1 0.03 0.03
2011 1 0.5 0.5
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.16 0.16
2008 1 0.35 0.35
2007 1 1.12 1.08
2006 1 0.64 0.48
2005 1 0.76 0.73
2004 1 1.76 1.76
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
International Journal of Oncology fremstår som et useriøst tidsskrift. Vi har rapportert et stort antall publiserte artikler som inneholder manipulerte data, og erfaringen er at tidsskriftet sjelden trekker artikler som helt tydelig inneholder manipulerte data.
Her er en link fra PubPeer som viser noen eksempler:
https://pubpeer.com/search?q=International+journal+of+oncology

Tidsskriftet har riktignok i den senere tid gjennomført enkelte annuleringer av artikler, men en stor andel blir ikke fulgt opp og de har også publisert rettelser av artikler som er helt åpenbare forfalskninger (eksmpler kan ses i vedlagte link fra PubPeer).

En uvanlig stor andel av artiklene har tilknytning til Kina, noe som i seg selv er grunn til bekymring. Videre var det dette tidsskriftet som ble identifisert inneholdt fleste data duplikasjoner (Elisaberth Bik et al., 2016; mBio, doi: 10.1128/mBio.00809-16 ).

Tidsskriftet ble i sin tid identifisert som et såkalt røvertidsskrift (potential predatory scholarly open-access journals),

Jeg anbefaler at Int J Oncology ikke lenger listes som et nivå 0 eller 1 tidsskrift.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers collects information from other sources and registers. We will endeavour to keep the information up to date and accurate, but we do not accept any liability in relation to any errors or outdated data.

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks