NO EN Login

Materials

Bibliographic Information

International Title:

Materials

e-ISSN:

1996-1944         Period: [2008 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Switzerland

URL:

http://www.mdpi.com/journal/materials/

Publishing House:

MDPI

ITAR Code:

1019510

NPI Scientific Field:

Chemistry and Materials Technology

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

 Included in publishing agreement :
Institutional agreement Valid until December 31 2024
MDPI
1 Institutions in Agreement: Show [+]
Universitetet i Bergen
Consortium agreement Valid until December 31 2024
MDPI
41 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 23.01.24: We have set the journal under discussion (level X), after advice from the publishing committee.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 X
2023 1
2022 1 14.4679 24.8505
2021 1 16.1957 29.356
2020 1 9.8633 18.5147
2019 1 11.1689 16.9828
2018 1 8.4484 13.6536
2017 1 3.8181 6.7458
2016 1 1.1429 1.4914
2015 1 1.0 1.0
2014 1 0.6875 0.6875
2013 1 2.0 2.0
2012 1 0.2 0.2
2011 1 0.0 0.0
2010 1 2.11 2.11
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Det er fint om HK-dir kan utdype hvorfor dette useriøse tidsskriftet fortsatt gir publiseringspoeng.

Jeg er svært bekymret for utviklingen innen vitenskapelig publisering, hvor mesteparten av det som nå publiseres kun bidrar til feilinformasjon og utvanning av sannferdig vitenskap. Det må tas langt større grep for å forbedre vitenskapelig publisering og øke reproduserbarheten innen forskningen.
Hei,

Takk for kommentarer.

Dette tidsskriftet vil vi gjennomgå på vedtaksmøtet med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget på fredag (se https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/VedtakNiva1?dato=2023-06-16&vedtak=Alle&niva=-9&fagraad=Alle). Hva konklusjonen blir, kommer jeg tilbake til etter vedtaksmøtet.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
MDPI fortsetter å pøse ut artikler i et omfang vi ikke har sett tidligere. I beste fall er dette lav-kvalitet forskning og vås.

Mange av artiklene publiseres i spesialutgaver. Et godt eksempel er spesialutgaven "Recyclable Materials for Ecofriendly Technology". Her er Roman Fedium gjesteredaktør, og medforfatter på hele 24 av 42 artikler.

Jeg kan ikke forstå hvordan HK-dir kan la dette narrespillet få fortsette.
I en analyse av innhold av de uvanlig frasene "Data availability statement: Not applicable" og ”Data is contained within the article” scorer dette tidsskriftet svært høyt. Henholdvis 4237 og 696 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen. Alle artiklene er publisert i perioden 2021-23.

Enkelte av artiklene er oversiktsartikler, hvor slike fraser under Data availablity kan forsvares. Til tross for dette, er mange av de identifiserte artiklene originalartikler, hvor dette er uakseptabelet og direkte feil.

Publisering av et så stort antall artikler med disse uvanlige og uvitenskapelige frasene i en relativ kort tidsperiode, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. Mange av artiklene er knyttet til Kina, som har et stort problem med de såkalte papirmøllene som genererer falske artikler i stort omfang.

Artiklene jeg gjennomgikk hadde uvanlig kort peer-review, med et gjennomsnitt på 30 dager fra innsendelse til akseptering. Dette er høyst uvanlig.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift.
Her er det tydeligvis kvantitet som gjelder. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler fra frasesøk (doi):
10.3390/ma15093132
10.3390/ma15093038
10.3390/ma15238575
10.3390/ma14081825
10.3390/ma15165706
10.3390/ma15134548
10.3390/ma15041297
10.3390/ma15031166
10.3390/ma16010201
10.3390/ma16020816
10.3390/ma16010126
10.3390/ma15134652
10.3390/ma15082718
10.3390/ma15072367
10.3390/ma15103718
10.3390/ma15228147
10.3390/ma14195716

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks