NO EN Login

Pharmaceutics

Bibliographic Information

International Title:

Pharmaceutics

e-ISSN:

1999-4923         Period: [2009 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Switzerland

URL:

https://www.mdpi.com/journal/pharmaceutics

Publishing House:

MDPI

ITAR Code:

1023462

NPI Scientific Field:

Pharmacology and Toxicology

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

 Included in publishing agreement :
Institutional agreement Valid until December 31 2024
MDPI
1 Institutions in Agreement: Show [+]
Universitetet i Bergen
Consortium agreement Valid until December 31 2024
MDPI
41 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 1
2023 1 1.9759 5.4174
2022 1 4.247 6.1601
2021 1 4.6109 8.08
2020 1 6.9472 10.4182
2019 1 2.1321 3.2459
2018 1 0.1429 0.4914
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 1.0 1.0
2013 1 0.6667 0.6667
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Videreformidler fra Guillaume Cabanac:

Denne artikkelen, med en meningsløs KI-generert figur, bør være tilstrekkelig for å nulle dette tidsskriftet:

https://pubpeer.com/publications/8026AE8D42C97065E13C577DA4F4C7
https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15122777

“figure seem[s] nice and clear” ifølge Reviewer 3.

Her er det tydeligvis null kvalitetskontroll.
Takk for kommentar.

Tidsskriftet vil bli revurdert på vedtaksmøtet for nivå 1 med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget 21.juni.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks