NO EN Logg inn

Critical Care

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Critical Care

p-ISSN:

1364-8535         Periode: [1997 .. 2005]

e-ISSN:

1466-609X         Periode: [1997 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://ccforum.biomedcentral.com/

Forlag:

Springer Nature

ITAR-kode:

7852

NPI Fagfelt:

Anestesi, intensiv, akutt

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Institusjonsavtale Gyldig til 31.12.2024
BioMed Central (BMC)
1 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Universitetet i Bergen
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Springer Open
32 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Folkehelseinstituttet
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskulen på Vestlandet
Institutt for samfunnsforskning
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Nofima
Nord Universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Sykehuset Telemark HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2025 2
2024 2
2023 2 1.3743 14.2398
2022 2 0.2619 7.3611
2021 2 0.1575 5.8169
2020 2 0.6414 5.4398
2019 2 0.1 1.9737
2018 2 0.25 2.2678
2017 2 1.1333 6.1947
2016 2 1.119 8.3692
2015 2 0.398 7.2747
2014 2 0.9473 2.8419
2013 2 0.4792 1.4376
2012 2 0.34 1.02
2011 2 0.51 1.53
2010 1 0.72 0.72
2009 1 0.63 0.63
2008 1 2.48 2.48
2007 1 0.26 0.26
2006 1 0.0 0.0
2005 1 2.0 2.0
2004 1 1.8 1.8
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk