NO EN Login

Journal of Sensors

Bibliographic Information

International Title:

Journal of Sensors

p-ISSN:

1687-725X         Period: [2007 .. ]

e-ISSN:

1687-7268         Period: [2007 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United Kingdom

URL:

https://www.hindawi.com/journals/js/

Publishing House:

Hindawi Limited

ITAR Code:

1016033

NPI Scientific Field:

Interdisciplinary Natural Sciences

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 24.01.24: We have downgraded the journal to level 0 – not approved. After six months on level X, we have not received any feedback in benefit of the journal.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2025 0
2024 1
2023 1 0.0 0.0
2022 1 0.3512 1.4423
2021 1 0.125 0.4472
2020 1 0.4 0.8222
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.6667 0.5307
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
I en analyse av innhold av de uvanlige frasene "No data was used to support this study" og "The data used to support the findings of this study are included within the article", scorer dette tidsskriftet høyt. Henholdsvis 86 og 112 artikler ble identifisert for å inneholde disse frasen under Data availability. Stort sett alle disse artiklene ble publisert i perioden 2021-2022 (frase 1) og perioden 2019-2022 (frase 2). Det er overvekt av artikler fra Kina.

Publisering av et så stort antall artikler med disse uvanlig og uvitenskapelige frasene er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. Kina har et omfattende problem med fabrikkering av vitenskapelige artikler gjennom de såkalte artikkelmøllene, og det er grunn til å tro at disse artiklene kan være fabrikkerte.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler vha frasesøk (doi):
10.1155/2021/3638071
10.1155/2021/2695996
10.1155/2021/4853183
10.1155/2022/3564884
10.1155/2022/5823461
10.1155/2021/8463944
10.1155/2021/4756277
10.1155/2021/9945187
10.1155/2021/7752447
10.1155/2021/9204123
10.1155/2022/5841630
10.1155/2022/5004507
10.1155/2022/5481448
10.1155/2021/6081999
10.1155/2021/2598721
10.1155/2022/1817781
10.1155/2022/9881935
10.1155/2022/1569197
10.1155/2021/8820413
10.1155/2021/2541214
10.1155/2021/6427468
10.1155/2021/6661142
10.1155/2020/7960654
10.1155/2022/4915583
10.1155/2021/1597236
10.1155/2021/3803387
10.1155/2022/1449166
10.1155/2021/8388241
10.1155/2021/8870529
10.1155/2022/9620555
Gjennom en omfattende undersøkelse, hvor litteratursøk på underlige og uvitenskapelige fraser ble gjennomført, ble en rekke tidsskrifter fra Hindawi identifisert som svært problematiske.
Basert på uforståelige formulering, og identiske fraser benyttet i flere forskjellige artikler, tyder undersøkelsene på at de er kunstig genererte. Mange av siteringene er ikke relevante jfr teksten.
Det at slike artikler i det hele tatt blir publisert, viser helt klart at tidsskriftet mangler nødvendig kvalitetskontroll og at de opptrer svært uansvarlig.

Journal of Sensors er et eksempel på en av disse tidsskriftene.

Vennligst se oversikt over involverte artikler her:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YL5rMrZoUcp3rn1mP7B_X9QE08VPGXehhK-dlkFN_Iw/edit#gid=0

Jeg anbefaler at dette tidsskriftet ikke lenger blir listet som et nivå 0 eller 1 tidsskrift.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks