NO EN Login

Remote Sensing

Bibliographic Information

International Title:

Remote Sensing

e-ISSN:

2072-4292         Period: [2009 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Switzerland

URL:

http://www.mdpi.com/journal/remotesensing/index

Publishing House:

MDPI

ITAR Code:

1019122

NPI Scientific Field:

Interdisciplinary Natural Sciences

Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

Between 29.04.2022 - 04.05.2022 some journals had wrong values for DOAJ and Sherpa Romeo.

❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Level X decision: NPU har mottatt bekymringsmelding fra forskningsmiljøet vedørende tidsskriftets praksis. Forsker er blant annet kontaktet av tidsskriftet for å bidra, selv om tidsskriftets scope er langt utenfor dennes spesialfelt. NPU har i samarbeid med Nasjonalt publiseringsutvalg i MNT-fag derfor besluttet at vi ønsker innspill fra forskermiljøet gjennom å plassere tidsskriftet på nivå x-listen.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2022 X
2021 1
2020 1 8.5409 19.6899
2019 1 11.4623 22.4934
2018 1 8.3718 13.5805
2017 1 9.5024 14.2027
2016 1 7.0952 11.4073
2015 1 5.6571 6.0886
2014 1 2.25 2.25
2013 1 0.2222 0.2222
2012 1 1.56 1.56
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Nansensenteret har tatt til følge at tidsskriftet Remote Sensing (RS) har blitt klassifisert til «nivå x» etter bekymringsmeldingen under.
Som en av de ledende norske forskningsinstitusjoner innen marin- og sjøisfjernmåling er tematisk fokus for RS svært relevant for våre forskere. Senterets forskere bidro til fem artikler publisert i RS i 2021 og har totalt publisert ca. 15 artikler i RS. I påvente av en nivå-avklaring av publiseringsutvalget for RS har vi anbefalt våre forskere å vurdere alternative journaler og så langt er bare én artikkel publisert der i 2022.
På bakgrunn av våre erfaringer med fagfelle vurderinger av egne innsendte manuskripter, relevans og økende tilgjengelighet og impact av Remote Sensing, foreslo Nansensenteret i 2020 å oppgradere tidsskriftet til Nivå 2 (se under). Vår vurdering er at RS fortsatt gjennomfører adekvat og grundig fagfellevurderinger av våre innsendte manuskripter, som blir utført av kompetente og relevante (anonyme) forskere. RS har mange journal redaktører, men de som har vært involvert i våre publikasjoner opplever vi som relevante og kompetente. Vi vil bemerke at RS har korte tidsfrister i evalueringsprosessen, for både for fagfeller og forfattere, men det har ikke vært problem med å få disse forlenget ved behov.
På generelt grunnlag er Nansensenteret bekymret for makten til kommersielle forlag, som i stor grad utnytter markedet for vitenskapelig publisering. MDPI (utgiver av RS) og flere andre forlag, som har både Nivå 1 og 2 på sine tidsskrifter, er ofte pågående med å tilby sine tjenester. Vi opplever at slike henvendelser fra RS har i hovedsak har vært faglig relevante for kompetansen til våre forskere.
Siden RS nå er klassifisert til Nivå x vil vi i første omgang anmode om at RS vurderes satt opp igjen til Nivå 1. Nansensenteret vil fortsette, og oppfordrer andre, til å vurdere fagfelle prosessene av egne manuskript innsendt til RS framover.
My experience with "Remote Sensing" is positive. Two thorough reviews were written by anonymous reviewers and published along with the article. The acceptance rate of 50% is lower than on other journals that I consider for similar submissions. The journal has an excellent reputation in the field.
Dear Madam / SIr,

I have very positive experience with the MPDI journal Remote Sensing. The articles undergo a rigorous review process involving at least 3 reviewers and sometimes 4 reviewers. The submitted papers to this journal by myself were several times rejected based on the peer-review process, so this does not confirm the statement that the rejections are very rare in this journal. Moreover, it has a high impact on the papers in the Remote Sensing community (impact factor is around 4,5 and continuously increasing). Therefore, I would appreciate it if you reassign its level after consideration.

Best regards,
Olena Dubovyk
I actually would agree with the previous comments and will recommend moving it to Level 2 (and absolutely not to Level X or Level 0).

Olena Dubovyk
Jeg fikk en invitasjon fra dette tidsskriftet til å bidra med en artikkel i en Special Issue, "based on [my] expertise in this field". Saken er at jeg har ingen ide om hverken dette tidsskriftet selv definerer som "Scope", eller om temaet for nevnte Special Issue. Invitasjon kom i sammenheng med en artikkel om cold pressure welding, og jeg er rimelig sikker på at den var ikke ment for en person med samme navn som jobber med fjernmåling. Selv om jeg ikke har prøvd å sende inn en artikkel, vurderer jeg en tidsskrift som sender slike invitasjoner til personer som ikke jobber i fagområdet og aldri har publisert i den nevnte sammenheng som en kandidat for Nivå X.
Hei igjen,

Vi vurderte tidsskriftet på nytt på møtet med Publiseringsutvalget 14.januar. Vi konkluderte med å foreslå for fagorganet å sette det på nivå X.

X signaliserer at vi har mottatt bekymringer om tidsskriftets faglige kvalitet og at vi ønsker innspill. Så lenge tidsskriftet står på nivå X, vil nivået den hadde før den ble plassert på X, være det tellende nivået. Før vi setter kanaler på nivå X, og før vi tar kanaler tilbake fra nivå X til nivå 1 eller 0, skal det innom relevant fagorgan for godkjennelse.

Vi venter på tilbakemelding fra fagfeltet om de er enig i at tidsskriftet skal settes på nivå X. Inntil videre beholder derfor tidsskriftet nivå, men vi har den under oppsyn til neste vedtaksmøte.

Mvh,
Lena-Cecilie Linge
Hei,

Takk for innspill.
Vi gjennomgår tidsskriftet på nytt og tar det opp på neste vedtaksmøte.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Publiseringkomiteen diskuterte dette tidsskriftet i 2019 og det var stort flertall for å anbefale flytting av dette tidsskriftet til kategorien «Tverrfaglig naturvitenskap og medisin». Vi opprettholder denne anbefalingen i 2020.
Nasjonalt publiseringsutvalg i MNT støtter forslaget fra publiseringskomiteen i fysikk, og flytter tidsskriftet til fagfeltet tverrfaglig naturvitenskap og medisin fra og med 2022.
At NERSC we would like to recommend that Remote Sensing is moved to Level 2. It has high visibility (CiteScore of 6.1), while the Impact Factor has improved to 4.509 (2019), with a 5 year impact factor of 5.001. It is a full open access journal with short publication times.
Remote Sensing er en DOAJ journal med økende bruk innen norsk og internasjonal fjernmålingsforskning. Journalen bør vurderes til Nivå 2.
With the significant quick increase in impact factor of this journal, I propose consideration of the journal to be a Level 2 journal.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.no

The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers collects information from other sources and registers. We will endeavour to keep the information up to date and accurate, but we do not accept any liability in relation to any errors or outdated data.

x
https://kanalregister.hkdir.no uses a few cookies of no significance for the user experience.Read more. I concur