NO EN Login

Cogent Arts & Humanities

Bibliographic Information

International Title:

Cogent Arts & Humanities

e-ISSN:

2331-1983         Period: [2014 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United Kingdom

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/oaah20/current

Publishing House:

Taylor & Francis

ITAR Code:

1025332

NPI Scientific Field:

Interdisciplinary Humanities

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Taylor & Francis Gull
28 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
PRIO - Institutt for fredsforskning
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 1
2023 1
2022 1 0.5333 1.3319
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 3.5 4.3335
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 1.0 1.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Jeg publiserte i tidsskriftet da det var ganske nytt (2015). Jeg fikk to ordentlige og grundige fagfellevurderinger og betydelig veiledning fra redaktøren (som alltid navngis sammen med forfatteren og slik står medansvarlig for nivået på det som publiseres). I etterkant har jeg fagfellevurdert artikler for dem to ganger. I det ene tilfellet frarådet jeg publisering og artikkelen ble ikke publisert. Ut fra min erfaring er det altså ikke grunn til bekymring, men jeg har ikke oppdatert kunnskap om det generelle nivået -- som ser ut til å variere en god del. Jeg er kjent med at tidsskriftet på et tidspunkt ble trollet av open-access motstandere som fikk publisert en parodi av kjønnsforskning der.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks