NO EN Login

Journal of Time Series Analysis

Bibliographic Information

International Title:

Journal of Time Series Analysis

p-ISSN:

0143-9782         Period: [1980 .. ]

e-ISSN:

1467-9892         Period: [ .. ]

Country of publication:

United Kingdom

URL:

http://www.blackwellpublishing.com/aims.asp?re[..]

Publishing House:

Blackwell Publishing

ITAR Code:

11106

NPI Scientific Field:

Mathematics

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Wiley
68 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NTNU Samfunnsforskning AS
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Wiley Gull
33 Institutions in Agreement: Show [+]
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Institutt for samfunnsforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Nofima
Nord Universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
OsloMet - Storbyuniversitetet
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestre Viken HF
VID vitenskapelige høgskole
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2025 2
2024 2
2023 2 0.6667 4.2577
2022 2 0.0 0.0
2021 2 1.0 3.0
2020 2 0.0 0.0
2019 2 1.0 3.0
2018 2 0.0 0.0
2017 2 1.5 5.7577
2016 2 0.5 2.7577
2015 2 0.0 0.0
2014 2 0.0 0.0
2013 2 0.0 0.0
2012 2 0.0 0.0
2011 2 0.0 0.0
2010 2 0.5 1.5
2009 2 0.0 0.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 0.0 0.0
2006 2 0.0 0.0
2005 2 0.0 0.0
2004 2 0.33 0.99
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
På vegne av Irina Markina:

Journal of Time Series Analysis er registrert i MathSciNet, men MCQ (mathematical citation quotient) går ned siden 2018 og er nå bare 0,17, det vil si 3-4 ganger mindre enn for andre tidsskrifter på nivå 2. Jeg tror at det er på tide å flytte den til nivå 1.
Journal of Time Series Analysis (JTSA) er et ledende tidsskrift innen TSA. Flere internasjonalt meget fremtredende forskere innen TSA er den del av redaktørgruppen, kvaliteten på fagfellevurderingen er høy, forskningen som publiseres i JTSA er innovativ og rigorøs, og forskningen der er ofte utviklet med spesifikke anvendelser i mente (dvs. resultatene er av umiddelbar nytte for brukerne). Dette reflekteres bl.a. i tidsskriftsrangeringer for handelshøyskoler. På den såkalte "ABS-lista" er JTSA på nivå 3, dvs. nest høyeste nivå (se https://charteredabs.org/academic-journal-guide-2021/). Tidsskrifter på nivå 3 er kjennetegnet ved:

"original and well executed research papers and are highly regarded. These journals typically have good submission rates and are very selective in what they publish. Papers are heavily refereed. These highly regarded journals generally have good to excellent journal metrics relative to others in their field..." (s. 12, AJG Methodology).

På den Australske handelshøyskolelista er JTSA på nivå A (dvs. toppnivået), se https://abdc.edu.au/abdc-journal-quality-list/

Med andre ord, ifølge andre kriterier enn MCQ er det ikke åpenbart at JTSA bør flyttes ned på nivå 2 - tvert imot.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks