NO EN Logg inn

Global Environmental Politics

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Global Environmental Politics

p-ISSN:

1526-3800         Periode: [2001 .. ]

e-ISSN:

1536-0091         Periode: [2001 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://direct.mit.edu/glep

Forlag:

MIT Press

ITAR-kode:

3913

NPI Fagfelt:

Statsvitenskap

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
❌ Ingen kjent publiseringsavtale
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2025 2
2024 2
2023 2
2022 1 0.25 0.7506
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.25 0.5774
2018 1 2.0 2.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.5 0.9192
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 1.0 1.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.66 0.66
2008 1 1.0 1.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 1.75 1.75
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.5 0.5
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Fridtjof Nansens Institutt vil med dette nominere Global Environmental Politics (GLEP) til nivå 2. Vi foreslår også at tidsskriftet flyttes fra nasjonalt fagråd for geografi til nasjonalt fagråd for statsvitenskap. Begrunnelse: GLEP har siden tidsskriftet ble stiftet i år 2000 utviklet seg til å bli den aller viktigste publiseringskanalen for statsvitere som skriver om internasjonal klima- og miljøpolitikk. Tidsskriftets Impact Factor for 2019 var 3,091 og 2019 Google Scholar h5-index var 27. Ifølge Web of Science Journal Citation Reports for 2019 var GLEP rangert som nummer 10 for fagområdet International Relations (IR). GLEP utkommer med fire numre per år, har en krevende og svært grundig prosess for fagfellevurdering og vurderinger av redaktørene, og utgis av velrenommerte MIT Press i USA. Per i dag finnes det ingen nivå 2-tidskrifter for statsvitere som skriver om internasjonal klima- og miljøpolitikk.
Nasjonalt fagorgan i Geografi stiller seg positive til at tidsskriftet flyttes til Statsvitenskap sin publiseringsliste. De må da i neste omgang ta stilling til eventuelt endring av nivå. En henvendelse er sendt til leder av nasjonalt fagorgan i statsvitenskap, og de skulle ta saken opp møte så snart som mulig.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk