NO EN Logg inn

Optik

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Optik

p-ISSN:

0030-4026         Periode: [1946 .. ]

e-ISSN:

1618-1336         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

https://www.sciencedirect.com/journal/optik

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

12065

NPI Fagfelt:

Fysikk

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 19.02.24: Tidsskriftet settes under diskusjon (nivå X), grunnet bekymringsmelding. Publiseringer i tidsskriftet kan fortsatt gi publiseringspoeng.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 X
2023 1
2022 1 0.25 1.0221
2021 1 0.2 0.5814
2020 1 1.4722 2.6224
2019 1 0.125 0.5814
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.5 0.9192
2016 1 0.0667 0.4596
2015 1 0.1667 0.5307
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Problematic paper screener har nylig identifisert 23 artikler som inneholder såkalte "tortured phrases" (meningsløst innhold) og/eller referanser uten relevans ("clayfeet").
De fleste artiklene er publisert i 2022-23:

https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3:::NO:::

Innhold av meningsløse fraser bør fanges opp av tidsskriftet og under peer-review. Dette er nok et tegn på mangel på kvalitetskontroll.
Hei,

Takk for kommentar. Dette tidsskriftet vil vi gjennomgå på vedtaksmøtet med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget på fredag (se https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/VedtakNiva1?dato=2023-06-16&vedtak=Alle&niva=-9&fagraad=Alle). Hva konklusjonen blir, kommer jeg tilbake til etter vedtaksmøtet.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
I en analyse av innhold av uvanlige fraser, scorer dette tidsskriftet svært høyt. Følgede fraser ble identifisert under Data availability:

No data was used for the research described in the article: 327 artikler
The data that has been used is confidential: 34 artikler
The authors do not have permission to share data: 20 artikler

Alle artiklene er publisert i perioden 2022-23, og det er stor overvekt av artikler fra Kina.

Publisering av et så stort antall artikler med denne uvanlig og uvitenskapelige frasen er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. Hovedvekten av artiklene er knyttet til Kina, India og Midtøsten.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler (doi):
10.1016/j.ijleo.2022.170278
10.1016/j.ijleo.2022.170074
10.1016/j.ijleo.2022.169836
10.1016/j.ijleo.2022.169444
10.1016/j.ijleo.2022.170025
10.1016/j.ijleo.2022.169595
10.1016/j.ijleo.2022.170380
10.1016/j.ijleo.2022.170431
10.1016/j.ijleo.2022.170236
10.1016/j.ijleo.2022.170010
10.1016/j.ijleo.2022.169564
10.1016/j.ijleo.2022.169814
10.1016/j.ijleo.2022.169984
10.1016/j.ijleo.2022.169549
10.1016/j.ijleo.2022.169558
10.1016/j.ijleo.2022.169899
10.1016/j.ijleo.2022.170272
10.1016/j.ijleo.2022.169662
10.1016/j.ijleo.2022.170443
10.1016/j.ijleo.2022.169788

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk