NO EN Logg inn

Wireless Personal Communications

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Wireless Personal Communications

p-ISSN:

0929-6212         Periode: [1994 .. ]

e-ISSN:

1572-834X         Periode: [2002 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland

URL:

https://www.springer.com/journal/11277

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

13746

NPI Fagfelt:

IKT

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 1 dag siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Springer Nature
64 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Diakonhjemmet sykehus
Folkehelseinstituttet
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Meteorologisk institutt
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NTNU Samfunnsforskning AS
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 16.02.24: Tidsskriftet settes under diskusjon (nivå X), etter råd fra publiseringskomiteen for IKT.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 X
2023 1
2022 1 0.25 0.65
2021 1 3.0 3.0
2020 1 1.125 1.5814
2019 1 1.875 2.1628
2018 1 0.3333 0.7506
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.3333 0.7506
2015 1 1.4815 2.3657
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 1.75 1.75
2011 1 9.29 9.29
2010 1 2.31 2.31
2009 1 2.32 2.32
2008 1 3.32 3.32
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.667 0.667
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Her er bakgrunnsinformasjon angående min forrige bekymringsmelding:

https://pubpeer.com/publications/996E4D6D6C16803A63DE72D5046E72
Hei,

Takk for kommentarer.

Dette tidsskriftet vil vi gjennomgå på vedtaksmøtet med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget på fredag (se https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/VedtakNiva1?dato=2023-06-16&vedtak=Alle&niva=-9&fagraad=Alle). Hva konklusjonen blir, kommer jeg tilbake til etter vedtaksmøtet.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Problematic Paper Screener begynte å melde fra om et stort antall høyst problematiske artikler publisert i dette tidsskriftet i februar 2022. Dette er artikler som inneholder meningsløst innhold og som aldri skulle vært publisert.

Fortsatt er et tresifret antall artikler ikke trukket, og det er heller ikke publisert noen bekymringsvarsler.
Problematic paper screener har identifisert hele 125 artikler med problematisk innhold. Dette er artikler som inneholder "tortured phrases" og som siterer artikler uten relevans ("clayfeet"). Innhold av dette er en sterk indikasjon på at artiklene er fabrikerte

Se oversikt her:
https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3:::NO:::.

Redaksjonen mangler tydeligvis enhver kvalitetskontroll når så mange artikler helt ukritisk blir publisert. Man kan ikke ha tillit til et slikt tidsskrift.

Jeg anbefaler at tidsskriftet blir listet i kategori x.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk