NO EN Logg inn

Healthcare

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Healthcare

e-ISSN:

2227-9032         Periode: [2013 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.mdpi.com/journal/healthcare

Forlag:

MDPI

ITAR-kode:

1023792

NPI Fagfelt:

Sosialforskning

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Institusjonsavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
1 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Universitetet i Bergen
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
41 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 19.02.24: Tidsskriftet settes under diskusjon (nivå X), grunnet bekymringsmelding. Publiseringer i tidsskriftet kan fortsatt gi publiseringspoeng.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 X
2023 1
2022 1 10.9602 22.9764
2021 1 3.9577 9.3186
2020 1 1.2375 2.8406
2019 1 0.2083 0.951
2018 1 1.7833 3.4763
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 3.5667 4.3942
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Dette tidsskriftet har gitt lenken for beskrivelsen av ‘data availability statement’ innenfor retningslinjene for forfattere:

“Data Availability Statement: In this section, please provide details regarding where data supporting reported results can be found, including links to publicly archived datasets analyzed or generated during the study. Please refer to suggested Data Availability Statements in section “MDPI Research Data Policies”. You might choose to exclude this statement if the study did not report any data.”

https://www.mdpi.com/journal/healthcare/instructions#suppmaterials

Derfor har forfatterne blitt bedt om å velge det som passer deres studie når det gjelder av ‘data availability statement’. Gitt at dette tidsskriftet er åpent ((CC BY) license), vil forfatterne beholde opphavsretten til artikkelen sin og det som er presentert i den. Derfor forblir ansvaret for enhver misforståelse om kravet om å skrive om ‘data availability statement’ og muligheten for å dele data med andre mest hos forfatterne, ikke tidsskriftet:

“Copyright: © …. by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https:// creativecommons.org/licenses/by/ 4.0/).


Jeg henleder også din oppmerksomhet til statement som finnes under hver artikkel publisert av tidsskriftet:

“Disclaimer/Publisher’s Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.”

Tradisjonen med åpen tilgang gir mest ansvar for nøyaktigheten av artikkelens innhold til forfattere, og tidsskriftet er bare ansvarlig for rettferdig og vitenskapelig fagfellevurdering.

Jeg håper denne informasjonen vurderes av teamet for å ta en riktig avgjørelse om dette tidsskriftet og om andre tidsskrifter med det samme tilstand.
Takk for innspill. Vi tar dette med i vurderingen av tidsskriftet.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
I en analyse av innhold av de uvanlige frasene “Data availability statement: Not applicable” og “Data sharing is not applicable to this article”, scorer dette tidsskriftet svært høyt. Henholdsvis 1011 og 74 artikler ble identifisert for å inneholde disse frasene under Data availability. Alle artiklene er publisert i perioden 2021-23.

Det tas forbehold om at enkelte av de identifiserte artiklene utgjør oversiktsartikler, men en stor andel av artiklene representerer uansett orginalartikler.

Publisering av et så stort antall artikler med disse uvanlige og uvitenskapelige frasen er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler (doi):
10.3390/healthcare11010069
10.3390/healthcare9050508
10.3390/healthcare10081554
10.3390/healthcare10061060
10.3390/healthcare9121732
10.3390/healthcare9121727
10.3390/healthcare9060695
10.3390/healthcare9010074
10.3390/healthcare10020297
10.3390/healthcare9010078
10.3390/healthcare10091780
10.3390/healthcare10050764
10.3390/healthcare10122431
10.3390/healthcare9020183
10.3390/healthcare10122365
10.3390/healthcare10040713
10.3390/healthcare9050519

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk