NO EN Login

Adsorption Science and Technology

Bibliographic Information

International Title:

Adsorption Science and Technology

p-ISSN:

0263-6174         Period: [1984 .. ]

e-ISSN:

2048-4038         Period: [ .. ]

Language:

English

Country of publication:

United Kingdom

URL:

https://www.hindawi.com/journals/ast/

Publishing House:

Hindawi Limited

Publisher:

Sage Publishing

ITAR Code:

6305

NPI Scientific Field:

Chemistry and Materials Technology

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: Tidsskriftet settes ned til null, da det ikke har vært norsk aktivitet på tidsskriftet all den tid tidsskriftet har vært på nivå 1 i Kanalregisteret.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 0
2023 1 0.0 0.0
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
I en analyse av innhold av frasen "The data used to support the findings of this study are included within the article", scorer dette tidsskriftet høyt. Hele 51 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen under Data availability. Alle artiklene er publisert i 2021-22 og de har stort sett tilhørighet til India og Kina. Av disse 51 artiklene, er 36 publisert fra samme forskningsgruppering (India, Etiopia) .

Denne uvanlige frasen og det store antallet artikler på kort tid fra samme region, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. Ved en nærmere gjennomgang av enkelte av disse artiklene, ser dette ut til å stemme.

Artiklene fremstår som uvitenskapelige, både i tekst og datafremstilling. Resultatene er i all hovedsak uten statistisk informasjon, metodene er svært dårlig beskrevet og ofte er det ingen sammenheng mellom tekst og figurer. Det forekommer også helt åpenbare falsifiseringer av bl.a. mikroskopibilder.

Dette viser at redaksjonen mangler den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler (doi):
10.1155/2021/3090373
10.1155/2022/1287890
10.1155/2022/3631584
10.1155/2022/3697662
10.1155/2022/6571515
10.1155/2022/4268314
10.1155/2022/9366899
10.1155/2021/1462107
10.1155/2021/1378408
10.1155/2022/8547895
10.1155/2022/3244702
10.1155/2021/5142737
10.1155/2022/8130180
10.1155/2022/7423102
10.1155/2022/1856828
10.1155/2022/7387409
10.1155/2022/7948069
10.1155/2021/6450289
10.1155/2022/1946955
10.1155/2022/1562051
10.1155/2022/7848388

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks