NO EN Logg inn

Terminology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Terminology

p-ISSN:

0929-9971         Periode: [1994 .. ]

e-ISSN:

1569-9994         Periode: [2000 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland

URL:

https://benjamins.com/

Forlag:

John Benjamins Publishing Company

ITAR-kode:

5981

NPI Fagfelt:

Lingvistikk

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
❌ Ingen kjent publiseringsavtale
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2025 2
2024 2
2023 1 1.0 1.0
2022 1 0.0 0.0
2021 1 1.0 1.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 2 0.0 0.0
2017 2 0.0 0.0
2016 2 0.0 0.0
2015 2 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 1.0 1.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Ber om at det gjøres en ny vurdering om å flytte opp dette tidsskriftet til nivå 2. Hvis man sammenlikner med situasjonen internasjonalt ligger det på nivå 2 i både Finland og Danmark og har en siteringsindeks på 1.70. Forskning innen fagspråk og terminologi har få publikasjonskanaler på nivå 2 og det vil derfor være viktig å gjenetablere Terminology på nivå 2.
Fagorganet foreslår å flytte denne journalen fra nivå 1 til nivå 2.
Dette tidsskriftet er flyttet ned fra nivå 2, med begrunnelse i at norske forfattere ikke har publisert der i senere år. Etter mitt syn bør man vurdere å flytte det tilbake til nivå 2, basert på tidsskriftets kvalitet og relevans for disiplinene terminologi og fagspråksforskning. Per i dag finnes det få, om noen, tidsskrifter på nivå 2 for disse fagene, noe som er svært problematisk og ødeleggende for fagene.
Dette tidsskriftet er nylig flyttet ned fra nivå 2, med begrunnelse i at norske forfattere ikke har publisert der i senere år. Etter mitt syn bør man vurdere å flytte det tilbake til nivå 2, basert på tidsskriftets kvalitet og relevans for disiplinene terminologi og fagspråksforskning. Per i dag finnes det få, om noen, tidsskrifter på nivå 2 for disse fagene, noe som er svært problematisk og ødeleggende for fagene.
Nasjonalt fagråd anbefaler at dette tidsskriftet flyttes til nivå 1, ettersom dets aktualitet for det norske fagmiljø er tvilsomt, noe som gjenspeiles i at ingen har publisert her i perioden 2014-2016

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk