NO EN Login

Developmental Medicine & Child Neurology

Bibliographic Information

International Title:

Developmental Medicine & Child Neurology

p-ISSN:

0012-1622         Period: [1962 .. ]

e-ISSN:

1469-8749         Period: [ .. ]

Country of publication:

United Kingdom

URL:

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111[..]

Publishing House:

Mac Keith Press

ITAR Code:

8032

NPI Scientific Field:

Neurology

Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 6 days ago
❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2022 1
2021 1 2.371 5.4357
2020 1 0.9861 2.3324
2019 1 0.6786 1.6735
2018 1 0.9167 2.4249
2017 1 0.5556 0.9567
2016 1 1.575 2.0153
2015 1 1.1611 2.4415
2014 1 0.8667 0.8667
2013 1 2.3535 2.3535
2012 1 0.76 0.76
2011 1 1.53 1.53
2010 1 2.28 2.28
2009 1 1.84 1.84
2008 1 1.34 1.34
2007 1 0.98 0.98
2006 1 0.87 0.87
2005 1 0.0 0.0
2004 1 1.66 1.66
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Developmental Medicine and Child Neurology (DMCN) er et svært velrennomert, høykvalitets tidsskrift innen barnenevrologi / nevrohabiliteringsfeltet.
Tidsskriftet har en Impact factor på 3.615, hvilket er svært høyt for tidsskrifter som publisere fra habiliteringsfeltet.
Tidsskriftet inneholder artikler av høy vitenskapelig kvalitet og stor faglig relevans, og reviewprosessen er omfattende. Review innebærer grundig gjennomgang både av faglig innhold men også, ikke minst, vitenskapelig og statistisk metode.
DMCN er det naturlige førstevalget for artikler fra nevrohabiliteringsfeltet, samtidig som nåløyet for publisering der er såpass krevende at man ofte velger andre tidsskrift i stedet.
DMCN er en helt åpenbar kandidat til et Nivå 2 tidsskrift.

Innflytelsesfaktor: 3.615 (2015)
Redaktør: Bernard Dan
OCLC-nummer: 783832820
ISSN: 0012-1622 (Trykking); 1469-8749 (web)
Åpen tilgang: hybrid journal
Disipliner: Pediatri, Nevrologi

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers collects information from other sources and registers. We will endeavour to keep the information up to date and accurate, but we do not accept any liability in relation to any errors or outdated data.

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks