NO EN Login

Molecular Therapy Oncolytics (Ceased 2023)

Bibliographic Information

International Title:

Molecular Therapy Oncolytics

e-ISSN:

2372-7705         Period: [2014 .. 2023]

Language:

English

Country of publication:

United States

URL:

https://www.cell.com/molecular-therapy-family/[..]

Publisher:

Cell Press

ITAR Code:

1027985

NPI Scientific Field:

General Medicine

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 1
2023 1
2022 1 0.0833 0.6768
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.3333 0.8726
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.1705 0.9567
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
For ordens skyld: Dette tidsskriftet heter nå "Molecular Therapy Oncology" og er utgitt av Elsevier (Cell Press), ikke Nature Portfolio som det står i Kanalregisteret.

Resultatet fra en analyse av 30 tilfeldig valgte artikler nylig publisert i Mol Therapy Oncol. gir grunn til bekymring. 19 av 30 artikler (~63%) inneholdt åpenbare alvorlige feil eller duplikasjoner som skulle vært identifisert gjennom peer-review/redaksjonell kvalitetskontroll:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DCeqB4ApKpHKkPbJ9w1aoepQ4imZ4pNm0zjjfdpUfI8/edit?usp=sharing

Jeg vil understreke at analysen som ble gjennomført, kun var en rask og overfladisk undersøkelse som var basert på rask identifisering av åpenbare feil i figurer (kombinasjon av automatisk deteksjon av duplikasjoner vha ImageTwin og rask manuell gjennomgang for deteksjon av duplikasjoner og åpenbare feil). Jeg vil derfor anta at det vil være langt flere problematiske forhold i de undersøkte artiklene som ikke ble fanget opp.

Flere av de problematiske artiklene som ble identifisert, viser åpenbare feil i hvordan eksperimenter er gjennomført, med metoder (flow cytometriske analyser) som er svært mye brukt innen biomedisinsk forskning. At disse åpenbare feilene ikke blir fanget opp gjennom peer-review og redaksjonell kontroll, viser hvor useriøst dette tidsskriftet er.
Takk for informasjon.

"Molecular Therapy Oncology" har nye ISSN og regnes som en egen publiseringskanal. Per i dag er ikke "Molecular Therapy Oncology" indeksert i Kanalregisteret. Om tidsskriftet blir foreslått til nivå 1, vil vi ta kommentaren din med i vurderingen.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks