NO EN Logg inn

International Journal of Oncology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

International Journal of Oncology

p-ISSN:

1019-6439         Periode: [1992 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Internasjonal

URL:

https://www.spandidos-publications.com/ijo

Utgiver:

Spandidos Publications

ITAR-kode:

9478

NPI Fagfelt:

Onkologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
❌ Ingen kjent publiseringsavtale
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Nivå X vedtak: Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) har mottatt bekymringsmelding fra en forsker som hevder at tidsskriftet publiserer forfalskede artikler og som ikke trekker disse tilbake etter at dette er avslørt. Se kommentar under. NPU har besluttet å plassere tidsskriftet på nivå x etter å ha rådført med komiteen for onkologi.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 X
2022 1
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0385 0.3357
2017 1 0.0714 0.4596
2016 1 0.0833 0.3753
2015 1 0.3 0.6124
2014 1 0.55 0.55
2013 1 1.4376 1.4376
2012 1 0.03 0.03
2011 1 0.5 0.5
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.16 0.16
2008 1 0.35 0.35
2007 1 1.12 1.08
2006 1 0.64 0.48
2005 1 0.76 0.73
2004 1 1.76 1.76
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
International Journal of Oncology fremstår som et useriøst tidsskrift. Vi har rapportert et stort antall publiserte artikler som inneholder manipulerte data, og erfaringen er at tidsskriftet sjelden trekker artikler som helt tydelig inneholder manipulerte data.
Her er en link fra PubPeer som viser noen eksempler:
https://pubpeer.com/search?q=International+journal+of+oncology

Tidsskriftet har riktignok i den senere tid gjennomført enkelte annuleringer av artikler, men en stor andel blir ikke fulgt opp og de har også publisert rettelser av artikler som er helt åpenbare forfalskninger (eksmpler kan ses i vedlagte link fra PubPeer).

En uvanlig stor andel av artiklene har tilknytning til Kina, noe som i seg selv er grunn til bekymring. Videre var det dette tidsskriftet som ble identifisert inneholdt fleste data duplikasjoner (Elisaberth Bik et al., 2016; mBio, doi: 10.1128/mBio.00809-16 ).

Tidsskriftet ble i sin tid identifisert som et såkalt røvertidsskrift (potential predatory scholarly open-access journals),

Jeg anbefaler at Int J Oncology ikke lenger listes som et nivå 0 eller 1 tidsskrift.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk