NO EN Logg inn

International Journal of Molecular Medicine

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

International Journal of Molecular Medicine

p-ISSN:

1107-3756         Periode: [1998 .. ]

e-ISSN:

1791-244X         Periode: [1998 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Hellas

URL:

http://www.spandidos-publications.com/ijmm/

Utgiver:

Spandidos Publications

ITAR-kode:

9463

NPI Fagfelt:

Biomedisin

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
❌ Ingen kjent publiseringsavtale
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Nivå X vedtak: NPU har mottatt bekymringsmeldinger på tidsskriftet. I overenstemmelse med fagkomiteen i biomedisin har vi besluttet å sette tidsskriftet til nivå x for å få innspill fra forskersamfunnet.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 X
2022 1
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.625 1.167
2016 1 0.9167 2.5961
2015 1 1.1905 2.0838
2014 1 2.2583 2.2583
2013 1 0.625 0.625
2012 1 1.1 1.1
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.63 0.63
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.14 0.14
2004 1 0.76 0.76
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Spandidos publictions er drevet av Demetrios Spandidos, som ble tvunget til å avslutte sitt arbeidsforhold ved universitetet i Toronto pga mistanke om uredelighet (se "Racing to the Beginning of the Road: The Search for the Origins of Cancer," by Robert A. Weinberg.

Demetrios Spandidos er redaktør av 10 forskjellig Spandidos publications, og hvor familiemedlemmer sitter som deputy edtiors. noe som i seg selv er grunn til bekymring.

Det som kjennetegner Spandidos tidsskriftene, er at stort sett alt som publiserer der har tilknytning til Kina. Over 80% av artiklene i Exp and Therapautic Medicine er fra Kina. Tidsskriftet fremstår som en kanal for massedistribusjon av tvilsomme artikler, hvor mange sannsynligvis er fabrikkert av de såkalte papirmøllene. Dette baseres på likheter i layout og underlige formulering, høy grad a data duplikasjoner i enkeltartikler og mellom ulike artikler, og epostadresser som ikke har noe tilknytning til forfatter/institusjon.

Ved gjennomgang av artikler, finner vi at tidsskriftet har en sto andel av dataduplikasjoner. Alt er publisert i PubPeer. Erfaringen er at de ikke følger opp bekymringsmeldinger, og har tilsynelatende ingen intern kvalitetskontroll.

For mer informasjon:
https://forbetterscience.com/2021/04/26/spandidos-and-the-paper-mill/

Jeg anbefaler at dette tidsskriftet ikke lenger listes på nivå 0 eller 1.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk