NO EN Logg inn

Molecular Medicine Reports

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Molecular Medicine Reports

p-ISSN:

1791-2997         Periode: [2008 .. ]

e-ISSN:

1791-3004         Periode: [2008 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Hellas

URL:

https://www.spandidos-publications.com/mmr

Utgiver:

Spandidos Publications

ITAR-kode:

1018218

NPI Fagfelt:

Biomedisin

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
❌ Ingen kjent publiseringsavtale
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Nivå X vedtak: NPU har mottatt bekymringsmeldinger på tidsskriftet. I overenstemmelse med fagkomiteen i biomedisin har vi besluttet å sette tidsskriftet til nivå x for å få innspill fra forskersamfunnet.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 X
2022 1
2021 1 0.0385 0.3474
2020 1 0.4444 0.6547
2019 1 0.4444 0.6547
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.5333 1.491
2016 1 1.0278 1.9371
2015 1 0.0 0.0
2014 1 1.3333 1.3333
2013 1 3.5667 3.5667
2012 1 0.88 0.88
2011 1 0.33 0.33
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.25 0.25
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Spandidos publictions er drevet av Demetrios Spandidos, som ble tvunget til å avslutte sitt arbeidsforhold ved universitetet i Toronto pga mistanke om uredelighet (se "Racing to the Beginning of the Road: The Search for the Origins of Cancer," by Robert A. Weinberg.

Demetrios Spandidos er redaktør av 10 forskjellig Spandidos publications, og hvor familiemedlemmer sitter som deputy edtiors. noe som i seg selv er grunn til bekymring.

Det som kjennetegner Spandidos tidsskriftene, er at stort sett alt som publiserer der har tilknytning til Kina. Nesten 90% av artiklene i Molecular Medicine Reports er fra Kina. Tidsskriftet fremstår som en kanal for massedistribusjon av tvilsomme artikler, hvor mange sannsynligvis er fabrikkert av de såkalte papirmøllene. Dette baseres på likheter i layout og underlige formulering, høy grad a data duplikasjoner i enkeltartikler og mellom ulike artikler, og epostadresser som ikke har noe tilknytning til forfatter/institusjon. Kvaliteten på artiklene er gjennomgående svært lav.

Ved gjennomgang av artikler, finner vi at tidsskriftet har en sto andel av dataduplikasjoner. Alt er publisert på PubPeer. Erfaringen er at de ikke følger opp bekymringsmeldinger, og har tilsynelatende ingen intern kvalitetskontroll.

For mer informasjon:
https://forbetterscience.com/2021/04/26/spandidos-and-the-paper-mill/

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk