NO EN Logg inn

Oncology Letters

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Oncology Letters

p-ISSN:

1792-1074         Periode: [2010 .. ]

e-ISSN:

1792-1082         Periode: [2010 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Hellas

URL:

http://www.spandidos-publications.com/ol/

Utgiver:

Spandidos Publications

ITAR-kode:

1020102

NPI Fagfelt:

Onkologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
❌ Ingen kjent publiseringsavtale
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Nivå X vedtak: Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) har mottatt bekymringsmelding fra en forsker som hevder at tidsskriftet publiserer forfalskede artikler og som ikke trekker disse tilbake etter at dette er avslørt. Se kommentar under. NPU har besluttet å plassere tidsskriftet på nivå x etter å ha rådført med komiteen for onkologi.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 X
2022 1
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.25 0.5774
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.75 0.8165
2017 1 0.375 1.1375
2016 1 2.3036 3.4572
2015 1 0.8167 1.6873
2014 1 0.1667 0.1667
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Spandidos publications er drevet av Demetrios Spandidos, som ble tvunget til å avslutte sitt arbeidsforhold ved universitetet i Toronto pga mistanke om uredelighet (se "Racing to the Beginning of the Road: The Search for the Origins of Cancer," by Robert A. Weinberg).

Demetrios Spandidos er redaktør av 10 forskjellig Spandidos publikasjoner, og hvor familiemedlemmer sitter som deputy edtiors. noe som i seg selv er grunn til bekymring.

Det som kjennetegner Spandidos tidsskriftene, er at stort sett alt som publiserer der har tilknytning til Kina. Nesten 80% av artiklene i Oncology Letters er fra Kina. Tidsskriftet fremstår som en kanal for massedistribusjon av tvilsomme artikler, hvor mange sannsynligvis er fabrikkert av de såkalte papirmøllene. Dette baseres på likheter i layout og underlige formulering, høy grad a data duplikasjoner i enkeltartikler og mellom ulike artikler, og epostadresser som ikke har noe tilknytning til forfatter/institusjon.

Ved gjennomgang av artikler, finner vi at tidsskriftet har en stor andel av dataduplikasjoner. Alt er publisert i PubPeer. Erfaringen er at de ikke følger opp bekymringsmeldinger, og har tilsynelatende ingen intern kvalitetskontroll for selv å detektere data duplikasjoner etc.

For mer informasjon:
https://scienceintegritydigest.com/2020/08/11/the-spandidos-menage-a-trois/
https://forbetterscience.com/2021/04/26/spandidos-and-the-paper-mill/

Jeg anbefaler at Oncology Letters ikke lenger listes på nivå 0 eller 1.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk