NO EN Logg inn

Bioengineered

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Bioengineered

p-ISSN:

2165-5979         Periode: [2012 .. ]

e-ISSN:

2165-5987         Periode: [2012 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/kbie20/current

Forgjengere:

Bioengineered Bugs

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1023352

NPI Fagfelt:

Biovitenskap

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sjekket 0 dager siden
❌ Ingen kjent publiseringsavtale
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Nivå X vedtak: Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) har mottatt bekymringsmelding fra en forsker som hevder at tidsskriftet publiserer forfalskede artikler og som ikke trekker disse tilbake etter at dette er avslørt. Se kommentar under. NPU har besluttet å plassere tidsskriftet på nivå x etter å ha rådført med komiteen for biovitenskap.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 X
2022 1
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.0333 0.3753
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 1.0 1.3938
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Bioengineered fremstår som en distributør av høyst tvilsomme artikler fra Kina. Nesten alle artikler som publiseres i dette tidsskriftet har tilknytning til Kina, noe som i seg selv er grunn til bekymring, da Bioengineered er et internasjonalt tidsskrift driftet av Taylor & Francis.

Gjennom en undersøkelse av nesten 150 artikler nylig publisert i Bioengineered har vi grunn til å fastslå at de såkalte papirmøllene bruker dette tidsskriftet hyppig. Denne konklusjonen har vi basert på følgende:

Nær sagt ingen av de rapporterte artiklene i PubPeer har blitt besvart av forskerne bak artiklene
(forfatterne får mulighet til å respondere da e-post sendes til korresponderende forfatter).
Artiklene innholder alvorlig feil i alt fra metodebeskrivelser og presentasjon av data. Feilene er av en slik karakter at de tyder på at erfarne forskere ikke står bak artiklene. Det som går igjen er feil bruk av PCR-primere og antistoffer i Western blotting.
Videre finner vi mange rare formulering, som er typisk for papirmølleprodukter.
Mange artikler mangler godkjennelse for bruk av pasientdata
Artiklene viser en høy grad av selvsitering (ikke uvanlig med 10 siteringer av andre Bioengineered-artikler, ofte fra samme volum).

Taylor & Francis viser ingen vilje til å reagere.

Jeg har lagt ved noen eksempler:
https://pubpeer.com/publications/763729DAFE60309614B41F61ABB547
https://pubpeer.com/publications/3177A215F10B0D2331CA90186B632D
https://pubpeer.com/publications/66F0FA42C708467FF1FE6934DB993B
https://pubpeer.com/publications/982457D1DB75D79CA0A3BC38DF60DA
https://pubpeer.com/publications/5BA0A192203D6F0EDD719E2B419B62
https://pubpeer.com/publications/BBFAD446A65BA25624F1F79CF3676E
https://pubpeer.com/publications/534C00B0D385A6C1D2EC8E48DB8AE8
https://pubpeer.com/publications/523FB98EF08D537FE9CEBAAF3D9D5F
https://pubpeer.com/publications/A75E357AD4F9CB7FBDF721075CC81E
https://pubpeer.com/publications/0A7C5803F986EC57C2CA28D1A543E9
https://pubpeer.com/publications/FD5134A87F6F8DBB0F287B4E7E9CFB
https://pubpeer.com/publications/F67AB319575B655D3A5995549B000E
https://pubpeer.com/publications/8D033DE7EFA3FE58370E719D7B2200
https://pubpeer.com/publications/26653A2F65212D0975B0CDB5A9BCFC
https://pubpeer.com/publications/903D9C8E005112B9170571CA8EB45D
https://pubpeer.com/publications/FEFF68CAD029BEECE45DEEE298F3C5
https://pubpeer.com/publications/561FD4F9BD56248D527977E46D868F
https://pubpeer.com/publications/04537208460F0FDE173ABB6FC0F750
https://pubpeer.com/publications/F13DD7B0DF8953B1DE95BF75AB8336
https://pubpeer.com/publications/32899A6BAF76C9FF96409FA8E1E68F
https://pubpeer.com/publications/C6CFFB032E0E147A4ED239BB726BFF
https://pubpeer.com/publications/CD66F906103C76F530FE9F68E13964

Jeg vil anbefale at Bioengineered ikke lenger listes som et nivå 0 eller 1 tidsskrift.
Publiseringskomitéen støtter forslaget og anbefaler at Bioengineered tas ut av listen og setter på X listen

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk