NO EN Logg inn

Journal of Marine Science and Engineering

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Marine Science and Engineering

e-ISSN:

2077-1312         Periode: [2013 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Internasjonal

URL:

http://www.mdpi.com/journal/jmse

Forlag:

MDPI

ITAR-kode:

1025908

NPI Fagfelt:

Konstruksjonsfag

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Institusjonsavtale Gyldig til 31.12.2023
MDPI
1 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Universitetet i Bergen
Konsortieavtale Gyldig til 31.05.2023
Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
36 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Bergen arkitekthøgskole
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIBIO
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole - Biblioteket
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Nivå X vedtak: Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) har mottatt en bekymringsmelding fra forsker på tidsskriftet som vedrører tidsskriftets rutiner for fagfellevurdering og tidsskriftets praksis med et høyt antall spesialutgaver. Etter råd fra komiteen i konstruksjonsfag har NPU besluttet å legge tidsskriftet ut på listen over nivå x-kanaler.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 X
2022 1
2021 1 15.9409 24.6296
2020 1 10.6155 15.3225
2019 1 4.5833 6.2737
2018 1 2.0 2.8292
2017 1 1.5 2.6166
2016 1 0.25 0.5
2015 1 0.0625 0.3333
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Foreslår å endre denne til nivå X eller 0. Dette basert på egne erfaringer med review for dette tidsskriftet, samt generelle betraktninger omkring det latterlige antallet "special issues" som til enhver tid aksepterer artikler.
Hei,

Nå er fagkomiteen på plass og dersom fagkomiteen er enig setter vi tidsskriftet på nivå X.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Hei igjen,

Vi diskuterte tidsskriftet på vedtaksmøtet. Tidsskriftet beholder nivå 1 inntil videre, da ny komité innenfor fagfeltet holder på å bli etablert. Så snart ny komité er på plass, vil vi be komiteen om å vurdere tidsskriftet og sette den til nivå X deresom komiteen er enig.

Mvh,
Lena-Cecilie Linge
Hei,

Takk for innspill. Jeg setter tidsskriftet opp som sak til vedtaksmøtet 10.juni. Da foretar vi en ny vurdering av den.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk