NO EN Login

Molecular Therapy Nucleic Acids

Bibliographic Information

International Title:

Molecular Therapy Nucleic Acids

e-ISSN:

2162-2531         Period: [2012 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United Kingdom

URL:

https://www.sciencedirect.com/journal/molecula[..]

Publishing House:

Elsevier

ITAR Code:

1021802

NPI Scientific Field:

Biomedicine

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Elsevier
62 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 22.01.24: At the decision meeting with representatives from the National Board of Scholarly Publishing, we decided that the journal keeps level 1.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 1
2023 1
2022 1 0.0227 0.196
2021 1 0.1667 0.5307
2020 1 0.0588 0.3153
2019 1 0.1667 0.5
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.2 0.5345
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.1 0.1
2012 1 0.27 0.27
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Jeg er bekymret for kvaliteten på dette tidsskriftet. Fra en analyse av 30 artikler, ble det identifisert alvorlige feil og/eller manipulering av data i 24 artikler (80%). Vennligst se vedlagte fil.

Artiklene ble valgt ved å gjennomføre søk på artikler som inneholdt nøkkelordet "apoptose". Deretter ble artiklene analysert suksessivt fra starten av trefflisten vha programmet ImageTwin (identifisering av duplikasjoner) og manuelt (duplikasjoner, åpenbare feil i apoptosedata og andre åpenbare feil).

Jeg vil påpeke at dette var en overfladisk undersøkelse hvor det benyttet minimalt med tid til å studere artiklene. Av den grunn kan jeg ikke utelukke at det er flere problematiske forhold med artiklene som er undersøkt. Apoptose ble valgt fordi det er svært enkelt å identifisere feil i flow cytometri dot plots.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15AS5O4CiLl3DVCaD08dTMbkGjI7itJoY1IZBJ9totRk/edit?usp=sharing

Mitt inntrykk er at dette tidsskriftet er fullstendig infiltrert av artikkelmøller fra Kina, som fabrikkerer artikler i stort antall.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks