NO EN Login

Security Dialogue

Bibliographic Information

International Title:

Security Dialogue

p-ISSN:

0967-0106         Period: [1992 .. ]

e-ISSN:

1460-3640         Period: [ .. ]

Language:

English

Country of publication:

United States

URL:

https://journals.sagepub.com/home/sdi

Publishing House:

Sage Publications

ITAR Code:

13020

NPI Scientific Field:

Political Science

Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2022
Sage
39 Institutions in Agreement: Show [+]
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bergen Global, Chr. Michelsens Institutt
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Forskningsstiftelsen Fafo
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt For Fredsforskning
Institutt for samfunnsforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS (NUBU)
NIBIO
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Oslo Nye Høyskole
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
Riksrevisjonen
SINTEF AS
Statped
UiO : Universitetsbiblioteket (OUS-avtaler)
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Vestlandsforsking
VID vitenskapelige høgskole
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2023 2
2022 2
2021 2 1.0 3.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.3333 0.7506
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 2 0.0 0.0
2013 2 0.0 0.0
2012 2 0.0 0.0
2011 2 0.0 0.0
2010 1 1.0 1.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 2.5 2.5
2005 1 0.0 0.0
2004 1 1.0 1.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Jeg ønsker å nominere Security Dialogue til nivå 2 status:Dette er et meget godt drevet tidsskrift som har stor internasjonal innflytelse. Jeg selv skriver og publiserer i skjæringsfeltet av menneskerettigheter/humanitærrett/utviklingsstudier/teknologi/sikkerhet og ser at denne publikasjonen er omfatttet med stor prestisje. Jeg ser også at selv om nåløyet er meget trangt er det et fantastisk sted for internasjonalisering av norskfinansiert forskning.
Security Dialogue har hatt en markant oppgang i anntall insendte manuskript fra ca. 180 pr år mellom 2009-2016 og til ca 240 i 2013-2019. Tidsskriftet har en gjenomsnittlig avslagsrate på 70% før fagfellevurdering, og en sterk internasjonal profil i innhold, innsendinger og brukere.


For orden skyld har jeg vært medlem av editorial board siden 2011.

Mht til data: Publiserings indikatorer • Clarivates publiseringsindikator (IF) (tidligere Thomsons) har hatt en stø oppadgående kurve i perioden 2010-2018: Den toårige publiseringsindikatoren (2 års IF) har gått fra 1.6 til 2.710. Høyeste IF i perioden var 2.710 i 2017. Den laveste IF Security Dialogue har hatt i perioden er 1.032 fra 2011. Security Dialogues nåværende IF er 2.295. Den mer stabile femårige publiseringsindikatoren (5 års IF) har hatt en bratt oppadgående kurve fra 1.51 i 2010 til 3.643 i 2018. Den høyeste 5 års IF Security Dialogue har hatt i tidsperioden er dagens IF på 3.643. Den laveste 5 års IF tidsskriftet har hatt i perioden er 1.51 fra 2010. Security Dialogue er i øyeblikket rangert som nummer 16 av 91 tidsskrifter i kategorien for internasjonale relasjoner (IR) og har vært blant topp 20 siden 2005, riktignok med ett enkelt unntak i 2007. Security Dialogue har vært rangert i topp 10 fem ganger mellom 2009 og 2019. Den høyeste rangeringen var som nummer 6 i 2016. • Security Dialogues H5 indeks på Google Scholars publiseringsindikator har steget fra 25 (40 median) i 2012 da disse indikatorne først ble publisert til dagens H5 indeks på 34 (50 median). Tidsskriftet er rangert som nummer 1 i militære studier (Military Studies) og nummer 11 i statsvitenskap og internasjonale relasjoner (Political Science and IR). Tidsskriftet har vært rangert i toppen av begge kategoriene siden lanseringen av Google Scholar Metics i 2012. • Scopus Cite Score er for ny til å vise noen tydelige trender, men av 503 tidsskrifter i statsvitenskap og internasjonale relasjoner (Political Science and IR) er Security Dialogue for øyeblikket rangert som nummer 23 med en siteringsscore på 1.962 (Q1). Den høyeste rangeringen var som nummer 21 i 2017 med en siteringsscore på 2.57. Rekkevidde Nedlastede artikler økte i perioden 2010-2018 fra 100.000 til 180.000 Tidsskriftet har 8.500 brukere på sosiale medier, fordelt på Facebook (2.200 – 7% i Norge), Twitter, (6.300 – 2,5% i Norge) samt en blogg og en populær podcastserie. Sistnevnte har 793 nedlastninger i gjennomsnitt (pr. mars 2019), høyeste antall nedlastninger; 2.219 (nr.19 2017) .
Security Dialogue er allerede på nivå 2.
For many years Security Dialogue has maintained a steady and solid reputation as a crucial and central venue for leading edge research in security studies. First and foremost the journal is well known within the security studies research community as a premier publication for our field. This is probably the most important "indicator" regarding the relevance and importance of the journal to our work. This is further supported, in addition, by other indicators such as impact factor where the journal has maintained a strong standing, not least when one looks at the 5 year IF (3,643). It is additionally considered within the top 20 international relations journals globally, and even though these scales are in constant flux, Security Dialogue has managed to be in the top 10 IR journals globally five times between 2009 and 2019! The Scopus Cite Score ranks Security Dialogue at 23 among 503 journals in political science and international relations! Security Dialogue attracts scholarship from both critical as well as more "mainstream" security and IR research, providing one of the most important venues for debate in the field given this breadth. I strongly support that Security Dialogue return to its level 2 status, which is well earned and important for those of us contributing to the security studies field.
Security Dialogue bør løftes til nivå 2. SD har gjort det svært bra de siste 10 årene og har flere ganger vært på topp 10-listen i International relations (Clarivate) og som nummer 1 innen Google Scholars Military Studies. 2-års Impact factor per i dag er 2,3, og 5-års impact factor er 3,63. Journalen har mange norske og scandinaviske bidragsytere, og redaksjonskontoret ligger i tillegg i Oslo.

Ut fra kriteriene for hva som skal være på nivå to vil jeg foreslå å samtidig degradere Review of International Studies.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Cookies

The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers collects information from other sources and registers. We will endeavour to keep the information up to date and accurate, but we do not accept any liability in relation to any errors or outdated data.

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks
The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers is continuously working to improve its services. Will you help us by answering five short questions?       Yes! I will help       Later       No thanks